Prvi prototip digitalnog eura već sljedeće godine

Valuta

Digitalni euro projekt je “digitalizacije” evropske zajedničke valute. Takav bi novac bio elektronsko sredstvo plaćanja, kojim bi se mogli služiti svi u eurozoni, a bio bi siguran i jednostavan za upotrebu kao gotovina danas, dok za njegovu upotrebu ne bi bilo nužno koristiti bankovni račun, već samo mobilnu aplikaciju.

Evropska centralna banka (ESB) pokrenula je u oktobru prošle godine taj projekt i radnu grupu, s ciljem istraživanja mogućnosti plasiranja vlastite digitalne valute. Radna grupa već je načinila određene korake, a u najnovijem je izvještaju o napretku istakla četiri ključna područja na kojima se trenutno radi, prenosi Bankar.me.

Prvo područje je ono dizajna ove valute i načina funkcionisanja monetarnog sistema. Za to je, kažu, ključna saradnja privatnog i javnog sektora, bitno je odrediti koje su tačno uloge ESB-a kao izdavača i ostalih posrednika na tržištu, kao i ko će i kako distribuirati digitalni euro do krajnjih korisnika. Radi se na određivanju uloga pokretača transakcija, autentifikacije, provjere valjanosti, i ostalih aktivnosti pri plaćanjima, kao i finalnog namirenja među svim uključenim stranama.

Drugi bitan dio sistema je model namirenja, odnosno sistem koji će provjeriti da platioc ima dovoljno novca, da ga se može prebaciti primaocu, kao i da se istovremeno on skine s jednog i nađe na drugom računu. Za to bi trebale biti zadužene centralne banke iz eurozone te njihovi saradnici. Sistem mora biti načinjen tako da niko od institucija ne može vidjeti stanje na računima građana, niti da može analizirati njihova plaćanja.Treće, prebacivanje iz gotovine u digitalni euro mora biti jednostavno, kao i prebacivanje novca iz centralnobankarskog u javni i natrag. Sve to trebalo bi raditi bez prekida, 24/7/365, i bez problema, kao da je riječ o prenosu gotovine “iz ruke u ruku”.

I naposlijetku, potrebno je stvoriti zajednička pravila, uz koja bi plaćanja digitalnim eurom funkcionisala u cijelom Europodručju, bez obzira na granice. Rad na knjizi takvih pravila započeće već u januaru sljedeće godine.