Naplata javnih prihoda u RS prvi put premašila tri milijarde KM

BiH

Poreska uprava Republike Srpske je u prošloj godini na račun javnih prihoda Republike Srpske prikupila ukupno 3,103 milijardi maraka, što je za 362,1 miliona KM ili 13 odsto više u odnosu na godinu ranije, odnosno za 10 procenata više u odnosu na projekcije naplate za 2022. godinu, izjavio je direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić.

Maričić je istakao da je “ovo prvi put od osnivanja Poreske uprave Republike Srpske i uopšte naplate direktnih poreza u Republici Srpskoj, da je u toku jedne kalendarske godine prikupljeno više od tri milijarde maraka javnih prihoda”.

– Upravo takvi podaci pokazuju da su u Republici Srpskoj nastavljena pozitivna kretanja ukupnog poslovnog ambijenta, te da Poreska uprava Republike Srpske pravovremeno provodi aktivnosti na redovnoj naplati, a što se direktno oslikava i na konačno stanje na računu javnih prihoda – rekao je Maričić.

Maričić je istakao da je, posmatrano po pojedinim grupama javnih prihoda, evidentno da je procentualni rast zabilježen u svim segmentima.

– Tako je naplata direktnih poreza u prošloj godini veća za 32 odsto, doprinosa za 10 odsto, a ostalih javnih prihoda za šest odsto, u odnosu na 2021. godinu. Doprinosi su u protekloj godini naplaćeni u iznosu od 1,967 milijardi maraka, što je za 174,8 miliona KM više nego u 2021. godini, iako je prošle godine došlo do smanjenja stope doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja sa 12 na 10,2 odsto – precizirao je Maričić.

Maričić je dodao da je naplata doprinosa za Fond PIO i za Zavod za zapošljavanje veća za po 15 odsto, za Fond dječje zaštite se bilježi povećanje od 16 procenata, dok je naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja na istom nivou kao u 2021. godini.

– Direktni porezi su naplaćeni u iznosu od oko 643,3 miliona KM, što je za 157,7 miliona maraka više nego godinu ranije. Najveći rast se i dalje bilježi kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od 329,8 miliona maraka, što je za 86,7 miliona KM ili 36 odsto više nego 2021. godine. Pored toga, značajan rast naplate kod direktnih poreza bilježi i porez na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 268,1 miliona maraka, što je za 35 odsto više u odnosu na uporedni period – naveo je Maričić.

Prema njegovim riječima, kod ostalih javnih prihoda naplata je iznosila 492,4 miliona maraka, što je za 29,5 miliona KM više u odnosu na godinu ranije, uz rast naplate prihoda od kazni i naknada za priređivanje igara na sreću od 18, odnosno 38 procenata, dok je naplata taksi i naknada na nivou prošlogodišnje iako je došlo do umanjenja ili ukidanja naplate određenih taksi.

– Što se tiče samo decembra prošle godine, naplata je iznosila 287,6 miliona KM, što je za 26,9 miliona maraka ili 10 procenata više nego u istom mjesecu 2021. godine, pri čemu je naplata direktnih poreza i ostalih javnih prihoda veća za po devet odsto, a doprinosa za 11 procenata – rekao je Maričić.