Gdje je BiH na listi najjeftinijih zemalja za život?

Magazin Time je objavio listu najjeftinijih zemalja za život, a na njoj se našla i Bosna i Hercegovina.

Time je standarde u ovim zemljama uporedio s životom u Njujork, Bosna i Hercegovina je na na listi 50 zemalja na 11. mjestu. Upoređene su četiri kategorije – kupovna moć u odnosu na platu, cijena iznajmljivanja stanova, cijena namirnica, cijene prevoza, restorana, u prodavnicima i naplatnu vrijednost usluga.

Za BiH su naveli da je prva kategorija za 40 odsto manja, cijene stanova za iznajmljivanje su skoro 93 odsto niže, namirnice više od 70 odsto jeftinije, a usluge i restorani skoro 65 odsto jeftiniji.

Magazin Tme navodi da je Bosna i Hercegovina evropska država koja graniči s Hrvatskom i Srbijom, i u kojoj živi 3,9 miliona ljudi, da ima pristojnu kupovnu moć, niske cijene rentanja, namirnica i usluga. U glavnom gradu Sarajevu, na primjer, kombinovani mjesečni trošak iznajmljivanja stanova i drugih troškova iznosi oko 600-700 dolara (1100-1300 KM).

Uz BiH, na listi su se našle i druge balkanske zemlje: Hrvatska (47.mjesto), Slovenija (36. mjesto), Albanija (27. mjesto), Crna Gora (26. mjesto), Srbija (18. mjesto), Makedonija (10. mjesto) i Kosovo na trećem mjestu. Zemlja u kojoj su životni troškovi najjeftiniji je Južna Afrika.