Petar Đokić: Obnovljivi izvori za sigurnu budućnost

KOLUMNE

U vremenu globalne tržišne neizvjesnosti, nesporna činjenica je da je svijetu potrebna energija u sve većim količinama. Energija ne samo da podrži ekonomski i društveni napredak, već da izgradi bolji kvalitet života, posebno u zemljama u razvoju

piše Petar ĐOKIĆ, ministar energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske

Zadovoljavanje rastuće potražnje za energijom na bezbjedan i ekološki odgovoran način dolazi sa odgovornošću i posvećenošću razvoju i odgovornom korišćenju naših resursa. To je jedan od ključnih izazova današnjice. Kao i svaka ljudska aktivnost, svi izvori energije imaju uticaj na našu okolinu, a ni obnovljiva energija, kao najbrže rastući izvor energije na svijetu, nije izuzetak od tog pravila. Međutim, prednosti u odnosu na negativne uticaje fosilnih goriva su nesporne: od smanjenja upotrebe vode i zemljišta, manjeg zagađenja vazduha i vode, manjeg gubitka staništa, do nižih emisija gasova staklene bašte.

Republika Srpska je, shvatajući značaj ovog procesa, snažno krenula putem diversifikacije energetskih izvora i daje svoj maksimalan doprinos evropskim politikama u toj oblasti. Pratimo sve aktuelne trendove u oblasti energetike i, u skladu sa ustavnim nadležnostima, godinama unazad kontinuirano ispunjavamo obaveze iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice i drugih međunarodnih dokumenata.

U prethodnih nekoliko godina načinjen je veliki iskorak i napredak u pogledu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa evropskim, za šta je od strane evropskih partnera i Sekreterijata Energetske zajednice data visoka i pozitivna ocjena. Trenutno smo najkvalitetnije investiciono područje u regionu kada je riječ o energetici. Interes investitora da ulažu u projekte u Republici Srpskoj je izuzetno veliki i prevazilazi sva očekivanja, naročito za izgradnju velikih solarnih elektrana, ali i vjetroelektrana, čak i bez mogućnosti ostvarivanja podsticaja kroz premiju koja bi se ostvarila u postupku aukcije.

Kada je riječ o solarnim elektranama, kada posmatramo dodjeljene koncesije i podnesene zahtjeve za dodjelu koncesije, u ovom trenutku postoji interes za izgradnju postrojenja ukupne instalisane snage 2072 MW vrijednosti oko 3,3 milijarde KM. Dodijelili smo koncesije ukupne instalisane snage 858 MW, ukupne vrijednosti oko 1,4 milijarde KM, a imamo podnesenih zahtjeva za dodjelu koncesije ukupne instalisane snage 1214 MW, čija je ukupna vrijednost oko 1,9 milijarde KM.

Što se tiče solarne i vjetro energije, dodijeljene su koncesije i podneseni zahtjevi za ukupno 2733 MW, u vrijednosti od oko 4,8 milijarde KM

Što se tiče vjetroelektrana, u ovom trenutku postoji interes za izgradnju postrojenja ukupne instalisane snage 661 MW vrijednosti oko 1,5 milijardi KM. Dodijelili smo koncesije ukupne instalisane snage 165 MW, ukupne vrijednosti oko 379,5 miliona KM, a imamo podnesenih zahtjeva za dodjelu koncesije ukupne instalisane snage 496 MW, čija je ukupna vrijednost oko 1,1 milijarde KM.

To znači da u ovom trenutku, što se tiče solarne i vjetro energije, a kada posmatramo dodjeljene koncesije i podnesene zahtjeve za dodjelu koncesije, imamo interes za ukupno 2733 MW vrijednosti oko 4,8 milijarde KM. Očekujemo da svi ovi projekti budu realizovani u narednih pet godina.

To je definitivan pokazatelj opredijeljenosti Vlade Republike Srpske i resornog ministarstva da se bave razvojnim pitanjima te da podstiču sve one koji bi mogli da postanu naši partneri u realizaciji projekata. To nam takođe govori da će energetska slika u pogledu proizvodnog bilansa na prostoru Republike Srpske u narednih nekoliko godina biti veoma izmijenjena u korist obnovljivih izvora energije. Međutim, integracija neupravljivih izvora energije u elektroenergetski sistem zahtijeva pažljiv i detaljan pristup, zbog potrebe balansiranja i obezbjeđenja rezervi u slučaju kada nema proizvodnje električne energije iz istih.

Tu svakako najveću ulogu ima naša Elektroprivreda koja pored velikih projekata u oblasti vjetro i solarne energije razvija nova velika hidro postrojenja, među kojima su najznačajnija HE Dabar, HE Bistrica, HE Mrsovo, HE Buk Bijela u sklopu HES Gornja Drina i HE Bileća, za koje je zaključen ugovor o koncesiji.

Nema dileme da Elektroprivreda treba i mora da ostane nosilac ekonomskog razvoja Srpske, zbog čega od nje očekujemo da čuva stabilnost sistema, jača pogonsku spremnost i još brže i odlučnije nastavi sa realizacijom novih projekata. 

Da bismo ostvarili navedene ciljeve, nije dovoljno samo da investiramo u izgradnju postrojenja, već i da povećamo ulaganja u energetsku infrastrukturu, kako bismo je prilagodili budućim potrebama. Fokus aktivnosti u narednom periodu treba staviti i na razvoj elektroprenosne mreže i njeno finansiranje kako bi se mogli priključiti svi planirani objekti, a s obzirom na vremenski period za njenu izgradnju. To će značiti osposobljavanje mreže da prihvati svu energiju koja će se proizvoditi u postrojenjima koja će biti izgrađena. Podjednako je bitno i uvođenje inovativnih tehnologija u području energije iz obnovljivih izvora. Neophodno je pronaći i način za finansiranje razvoja distributivne mreže na području cijele Republike Srpske, imajući u vidu veliki interes kupaca da obezbijede električnu energiju za vlastite potrebe (kupci-proizvođači).

Uvijek ističem da je energetska tranzicija ambiciozan i dugoročan poduhvat, koji zahtjeva vrijeme i finansijska sredstva da bi se provela na najbolji mogući način. U tom smislu je potrebno dodatno razumijevanje naših potreba od strane onih partnera sa kojima pregovaramo o realizaciji projekata.

Pretvaranje klimatskih i ekoloških izazova u prilike, omogućavanje pravedne i održive tranzicije su naš putokaz za buduće djelovanje. Novim projektima snažno trasiramo pravce razvoja i osiguravamo stabilnost i suverenost našeg elektroenergetskog sektora. Obnovljivi izvori su naše energetsko osiguranje za budućnost, koje će još više učvrstiti našu poziciju na energetskoj mapi Evrope i omogućiti najpovoljniju energiju za domaće potrošače.