DRAŽEN VRHOVAC: Iz kriza izlazimo jači

Interview

Svijet je odavno suočen sa značajnim razvojnim disbalansima koji sa protokom vremena postaju sve naglašeniji. U malim ekonomijama, koje su na margini globalnih dešavanja, postojanje institucija kao što je IRBRS, koje mogu da intervenišu i amortizuju dio udara, izuzetno je važno.  Iako nije isključivo profitno orijentisana finansijska institucija, uz povećane plasmane u privredu, IRBRS bilježi i povećanje dobiti

razgovarao SLAVIŠA MIRKOVIĆ      foto IRBRS

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske završila je proteklu godinu sa rezultatom koji je nadmašio sva očekivanja. Prema preliminarnim podacima, dobit IRBRS u 2022. godini je 8,1 milion KM. Ukupno je plasirano 167 miliona KM, što je za 24 odsto više u poređenju sa planom. Izvršenje plasmana veće je za oko pet odsto u poređenju sa rezultatima iz prethodne godine. Sve je to ostvareno uprkos specifičnim uslovima rada koji su uslijedili nakon 1. maja prošle godine, kad je požar u zgradi u centru Banjaluke zahvatio i prostorije IRBRS. V.D. direktora IRBRS Dražen Vrhovac objašnjava da je oko 70 odsto ukupno plasiranih sredstava odobreno privredi, čime se IRBRS afirmisala u jedan od najznačajnijih stubova podrške društveno-ekonomskom razvoju Republike Srpske.

Vrhovac objašnjava da učešće kredita IRBRS plasiranih u privredna područja u ukupnim kreditima bankarskog sektora odobrenih za ove namjene iznosi oko 16 odsto. Dodatnu finansijsku podršku privredi u iznosu od 129 miliona KM IRBRS je pružila putem domaćeg tržišta kapitala, kroz učešće u emisijama korporativnih hartija od vrijednosti.
– Prema izjavama korisnika, gotovo jedna petina ukupnog broja zaposlenih u Republici Srpskoj čine upravo očuvana i novootvorena radna mjesta zahvaljujući kreditima IRBRS.

Često kažete da se uz IRBRS, otkako ste na njenom čelu, veže termin proaktivnost. Šta možemo da očekujemo do kraja godine?
– IRBRS ima specifičnu ulogu u odnosu na ukupna društvena i ekonomska kretanja u Republici Srpskoj. Ta uloga i značaj ujedno su, za mene lično i za tim ljudi koji ja predvodim, velika odgovornost koja zahtijeva proaktivni odnos prema svim dešavanjima u našem okruženju. Pa, ako hoćete i šire – u regionalnim i globalnim okvirima. Kada govorimo o planovima za ovu godinu, nastavićemo da pratimo potrebe, preferencije i očekivanja privrede i stanovništva, što znači da ćemo biti u stalnoj komunikaciji sa njima, njihovim poslovnim asocijacijama i resornim ministarstvima u Vladi Republike Srpske. Namjera nam je da radimo na kontinuiranom unapređenju naše finansijske ponude, s jasnom namjerom da podržimo projekte koji na najsveobuhvatniji način doprinose razvoju i prosperitetu Republike Srpske.

Najveći plasman privredi do sada, u iznosu od skoro 940 miliona KM, imali smo putem kreditne linije za preduzetnike i preduzeća

Do sada smo u tome bili vrlo uspješni i nastavićemo tako da se ponašamo i u narednom periodu. U prilog tome svakako govore i podaci o našim dosadašnjim ukupnim plasmanima koji su premašili cifru od tri milijarde KM. Osim toga, za 2023. godinu osigurali smo dovoljan finansijski okvir koji će omogućiti podršku svim projektima koji odgovaraju našim politikama i procedurama finansiranja. Nastavićemo da aktivno radimo i sarađujemo sa međunarodnim finansijskim i drugim partnerskim institucijama na projektima koji su u skladu sa našim poslovnim politikama i prioritetima i koji, kao takvi, doprinose širem razvojnom kontekstu Republike Srpske.
Takođe, imamo u planu da se dodatno angažujemo i kod pripreme konkurentnih projektnih prijedloga, prije svih u saradnji sa našim lokalnim zajednicama. Namjera nam je da tako razvijene projekte zajednički predstavimo potencijalnim donatorima i investitorima, kako bi pokušali da osiguramo finansijsku podršku kod njihove realizacije. Sve u svemu, pred nama je vrlo aktivan period i očekujem da ćemo već krajem godine biti u prilici da ponovo zajedno sumiramo rezultate i postignuća Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.

Akcenat vašeg rada je na pomoći privredi, i u vrijeme krize i kad je stanje redovno. Privrednici često kažu da bez vaših kredita ne bi mogli da izdrže. Zašto ste konkurentniji u odnosu na komercijalne banke? Koje kreditne linije privrednici najčešće koriste?
– Mi nismo konkurenti komercijalnim bankama, niti su komercijalne banke konkurencija nama. Upravo suprotno, komercijalne banke su naši finansijski posrednici kod plasmana kredita i zahvaljujući tome, sa komercijalnim bankarskim sektorom imamo izuzetno dobar i korektan partnerski odnos. Međutim, treba imati u vidu da IRBRS nije isključivo profitno orijentisana finansijska institucija i da smo, primjenjujući koncept posrednog plasiranja, gdje se kreditni rizik, u značajnoj mjeri alocira na finansijskog posrednika, u mogućnosti da dio naše marže prebacimo u korist povoljnijih uslova kreditiranja za krajnjeg korisnika kredita. Tu svakako mislim i na duže rokove otplate kredita, povoljnije grejs periode i sve ono što je bitno i što preduzeća uzimaju u obzir kod donošenja odluke o kreditnom zaduženju. Najveći plasman privredi do sada, u iznosu od skoro 940 miliona KM, imali smo putem kreditne linije za preduzetnike i preduzeća. Moram naglasiti da je ova linija u najvećoj mjeri dizajnirana u skladu sa potrebama naših privrednika, što pokazuje i interesovanje za nju.

U kriznim situacijama dolazi do izražaja kontraciklična uloga razvojnih banaka koje svojim aktivnostima djeluju na ublažavanje nepovoljnih uticaja na kretanja u finansijskom i realnom sektoru

Uspostavili ste web-servis za pomoć privredi i lokalnim zajednicama prilikom apliciranja za projekte za dobijanje donatorskih sredstava. Kako to funkcioniše? Kakva je povratna informacija od preduzetnika?
– Krajem septembra prošle godine, predstavili smo novi proizvod u našoj ponudi, a to je servis koji omogućuje brzu pretragu dostupnih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava i drugih vidova podrške. Namjera nam je bila da preduzetnicima i privrednicima, poljoprivrednim proizvođačima, olakšamo i omogućimo bolju informisanost o dostupnosti bespovratnih sredstava za finansiranje njihovih projekata, olakšamo im prepoznavanje prilika za korištenje ovih sredstava, kao i da im prenesemo znanja i iskustva koja smo stekli na realizaciji razvojnih projekata u saradnji sa međunarodnim donatorskim organizacijama. Smatramo da je samo zahvaljujući tome moguće povećati domaće apsorpcione kapacitete kod povlačenja i efikasnijeg korištenja ovih sredstava. U međuvremenu smo ostvarili i prve kontakte sa zainteresovanim aplikantima i u komunikaciji s njima upućivali smo ih na sve ključne aspekte i specifičnosti zahtjeva koji proizlaze iz konkretnih javnih poziva. Tokom ove godine radićemo na dodatnom približavanju ovog servisa privredi i očekujemo dalji rast interesovanja za našom podrškom kod same pripreme i podnošenja konkurentnih projektnih aplikacija za bespovratna sredstva kod različitih donatorskih organizacija.

Da li je i faktoring jedna od stvari koja znači preduzetnicima?
– Faktoring, kao finansijski proizvod, daje mogućnost brzog dolaska do potrebne likvidnosti i prije isteka roka naplate potraživanja. Zahvaljujući tome, preduzeća čuvaju svoju poslovno-finansijsku stabilnost. Mogu da realizuju nova ulaganja, bez pritiska na partnere po pitanju skraćivanja roka naplate potraživanja, što ih generalno čini tržišno konkurentnijim i prihvatljivijim u domaćim i međunarodnim poslovnim okvirima. Polovinom 2021. godine IRBRS je prva u Republici Srpskoj dobila dozvolu za obavljanje poslova faktoringa, u skladu sa novim Zakonom o faktoringu i posebno nas raduje što privrednici već ozbiljnije ispoljavaju interesovanje za korištenjem ovog proizvoda iz naše ponude.

Prema izjavama korisnika, gotovo jednu petinu ukupnog broja zaposlenih u Srpskoj čine upravo očuvana i novootvorena radna mjesta zahvaljujući kreditima IRBRS

Prva asocijacija na IRBRS su nam i dalje mladi bračni parovi i stambeni krediti. Koliko ljudi je uz vašu pomoć obezbijedilo krov nad glavom? Je li potražnja i dalje velika?
– Putem stambenih kredita IRBRS je do kraja prošle godine plasirala je 740 miliona KM. Zahvaljujući tome omogućeno je rješavanje stambenog pitanja za preko 14.000 korisnika kredita i članova njihovih porodica. Naši krediti imaju učešće od 40 odsto u ukupnim kreditima bankarskog sektora Republike Srpske odobrenih za ove namjene, što nesumnjivo ukazuje da je IRBRS ostvarila respektabilne rezultate u području stambenog zbrinjavanja naših građana. Posebna pogodnost stambenih kredita IRBRS je u tome što se odobravaju uz fiksnu kamatnu stopu tokom cjelokupnog perioda otplate koji može biti i do 25 godina. U uslovima aktuelnih globalnih dešavanja i osjetnog rasta kamatnog rizika na finansijskim tržištima kod nas i globalno, ova pogodnost dodatno je uticala na rast interesovanja za našim stambenim kreditima.

Promocija potencijala Srpske bila je u fokusu vašeg rada prošle godine. Nastavljate li sa tim aktivnostima?
– Upravo tako, već imamo uspostavljene kontakte i saradnju sa privrednicima i poslovnim asocijacijama u zemljama poput Srbije, Italije, Austrije, Grčke, Rusije, gdje smo prepoznali interes za ulaganja u Republiku Srpsku. Planiramo da se i dodatno angažujemo na promociji investicione ponude i mogućnosti Republike Srpske, kako bi bio osiguran dinamičniji priliv novih ulaganja koja odgovaraju domaćim razvojnim potrebama i prioritetima. Mogućnost za to vidimo i kroz multisektorski pristup ključnih institucija u Republici Srpskoj koje se bave ovim poslom, s ciljem uspostavljanja efektivnih mehanizama za promociju i privlačenje investitora, kao i pružanja podrške kod realizacije njihovih ulaganja. Mi ćemo svakako nastaviti sa započetim aktivnostima i širenjem mreže kontakata i saradnje i na druge zemlje koje pokažu interesovanje za ulaganja u Republiku Srpsku.

Faktoring daje mogućnost brzog dolaska do potrebne likvidnosti i prije isteka roka naplate potraživanja, zahvaljujući čemu preduzeća čuvaju svoju poslovno-finansijsku stabilnost

Kako komentarišete aktuelna globalna dešavanja na polju ekonomije, koja nisu nimalo optimistična za običnog čovjeka?
– Svijet je odavno suočen sa značajnim razvojnim disbalansima koji sa protokom vremena postaju sve naglašeniji. Nažalost, aktuelna dešavanja u Ukrajini, velika neizvjesnost u pogledu budućih kamatnih kretanja na globalnim finansijskim tržištima, kao i sveprisutni inflatorni pritisci učiniće da ove razlike samo budu još veće. Tu treba računati i na mogućnosti dodatnih udara na životni standard i uopšte kvalitet življenja stanovništva. Za male ekonomije poput naše, koje se nalaze na marginama globalnih dešavanja, bez mogućnosti da na bilo koji način utiču na njihovo oblikovanje, bitno je da u svakom momentu mogu da adekvatno reaguju, prilagođavajući se nadolazećim izazovima. U takvim situacijama dolazi do izražaja kontraciklična uloga razvojnih banaka koje svojim aktivnostima djeluju na ublažavanje nepovoljnih uticaja na kretanja u finansijskom i realnom sektoru, što je uloga koju je IRBRS imala tokom globalne ekonomske krize iz 2008. i nedavne krize izazvane pojavom i širenjem pandemije virusa korona. Mi ćemo i dalje nastaviti da pratimo širi kontekst ekonomskih dešavanja, procjenjujući njihove potencijalne uticaje na domaća dešavanja i sve ono što IRBRS radi, kako bi se, u ovim izazovnim vremenima, održala stabilnost i dodatno stimulisao društveni i ekonomski prosperitet Republike Srpske.

DOBIT SKORO DUPLO VEĆA
Ukupna dobit IRBRS i fondova kojim upravlja u 2022. godini veća je za gotovo 90 odsto u poređenju sa dobiti iz 2021. godine, kada je iznosila 4,3 miliona KM. Zahvaljujući izuzetnim finansijskim rezultatima koji su ostvareni u 2022. ukupna kumulativna dobit IRBRS i njenih fondova, u periodu od 2008. do 2022. godine, dostigla je iznos od preko 196 miliona KM.

INVEST SRPSKA
Kako ocjenjujete efekte vaše investicione konferencije?
– Prva i druga Investiciona konferencija IRBRS u potpunosti su ispunile očekivanja, nas kao organizatora, a i javnosti. Radi se o novom događaju koji se na sistematičan i sveobuhvatan način bavi aktuelnim razvojnim izazovima i njihovim uticajem na investicionu atraktivnost i mogućnost ulaganja u Republiku Srpsku. Zaključci do kojih se došlo u određenoj mjeri trasirali su naše aktivnosti u području investicione promocije, a dostavljeni su i Vladi Republike Srpske i mogu da posluže kao svojevrsni putokaz kod definisanja budućih strateških prioriteta u ovoj oblasti. U drugoj polovini godine planirali smo da organizujemo treću Investicionu konferenciju IRBRS „„Invest Srpska 2023“, na kojoj će se ponovo okupiti brojni učesnici, nosioci različitih nivoa odlučivanja, zatim učesnici iz poslovnih, diplomatskih i akademskih krugova, predstavnici finansijskih institucija. Namjera je da svi iz svoje perspektive daju viđenje i pomognu u oblikovanju budućih razvojnih pravaca, prije svega kroz poboljšanje investicionog ambijenta i unapređenja mogućnosti ulaganja u Republiku Srpsku. Osim investicione konferencije u pripremi su i novi projekti koji će uključiti širi krug – poslovnu i medijsku zajednicu, s ciljem zajedničke i snažne promocije potencijala Republike Srpske