Energetika motor privrednog razvoja Crne Gore

Energija

Crna Gora i Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) su posvećene realizaciji zelene tranzicije, a saradnja ključnih aktera iz različitih sektora presudna kako bi prelazak na obnovljive izvore energije bio uspješan.

To je poručeno na III panelu “Implementacija i finansiranje projekata u sektoru obnovljivih izvora energije- koji je organizovan u okviru Simpozijuma energetike EPCG NET 2023.

Rukovodilac odjeljenja za energiju i prenos za jugoistočnu Evropu i Tursku, KfW, Pablo Obrador Alvarez, napomenuo je da su na zapadnom Balkanu finansirali vjetroelektrane u Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini (BiH).

-Takođe, finansiramo vjetroelektranu za Elektroprivredu Srbije i radimo, zajedno sa klijentima, na razvoju velikih solarnih farmi- kazao je Alvarez.

Odgovarajući na to gdje postoje mogući rizici, on je kazao da “šta godi da radite rizici postoje”.

-U ovom slučaju morate se nositi sa regulatornim i tržišnim rizicima, ali ono što je važno da javna i sredstva koncesionara mogu da naprave značajnu razliku- rekao je Alvarez.

Govoreći o finansiranju novih tehnologija, on je kazao da je neophodno njihovo finasiranje.

-Kada je u pitanju finansiranje baterija smatram da to još nije toliko neophodno, jer je tu treba vremena. Ono što treba da se uradi na tom polju jeste podsticaj privatnika da ulažu- poručio je Alvarez.

Regionalni rukovodilac Energy Europe za zapadni Blakan 6 i Hrvatsku, EBRD, Francesco Corbo, kazao je da razvoj vjetroelektrana ide u dobrom pravcu.

-Trudimo se da podržavamo privatni i javni sektor, kao i da državnim preduzećima pomognemo pri izradi strategija, kako bi bili spremni za ono što nas čeka u budućnosti- rekao je Corba.

Kako je dalje naveo, Sjeverna Makedonija ima veliku termoelektranu i ambiciozan energetski plan i viziju da se do 2040. godine dekarbonizuje.

-Svaka država na dekarbonizaciju treba da gleda kao na budućnost- poručio je Corba.

Istakao je da su OIE veoma bitni i da sarađuju sa elektro kompanijama, koje su pretežno državne.

-Državne kompanije imaju poseban odnos sa vlastima, ali im je uprskos tome, teško da dobiju određene dozvole za implementaciju projekta. Svjesni smo toga da država treba podršku i da rade sve kako bi dobila grantove- kazao je Corbo.

Državni rukovodilac za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, Svjetska banka, Christopher Gilbert Sheldon, rekao je da u Crnoj Gori i BiH vode procese pravedne energetske tranzicije, kao i da će pozajmiti 120 miliona dolara kako bi se započela tranzicija na nekoliko lokacija.

-Crna Gora je energetski nezavisna. Imate energetsku sigurnost i mogućnost da trgujete. Mislim da, iako vam je turizam glavna grana privrede, energetika može da bude novi motor za vaš privredni razvoj- poručio je Sheldon.

Kako je dalje dodao, pitanja životne sredine, osim plana, moraju da imaju i regulatora koji će imati kapaciteta da pregleda i odobri taj plan.

Izvršna direktorica IRF-a Irena Radović kazala je da IRF od same pandemije finansira prevashodno mikro i mala srednja preduzeća u Crnoj Gori, kao i zelene i digitalne projekte sa više od 700 miliona eura.

-Vjerujem da je to jedna dinamika koja će se nastaviti, naravno u partnerstvu sa našim ključnim partnerom Evropskom investicionom bankom- istakla je Radović.

Napomenula da nikada nijesu dobili “nijedan cent iz budžeta”.

-To je ono što nas tjera da idemo u korak sa najnovijim trendovima i da vrlo pažljivo pristupamo onome što su očekivanja Crne Gore kad su u pitanju ispunjena ciljeva iz zelene agende za zapadni Balkan- rekla je Radović.

Govoreći o zelenim projektima, Radović je kazala da je energetika jedan od ključnih segmenata.

-Ono što je bitno jeste da u tom cijelom segmentu ne možete da funkcionišete samostalno. Osim unapređenja tog regulatornog okvira, jako je bitno da postoji politička stabilnost i vizija od strane izvršne vlasti, angažovanost međunarodnih finansijskih institucija…- navela je Radović.

Kazala je da je vrlo zadovoljna što su ušli u niz projekta koji će pomoći da se u Crnoj Gori napravi energetski miks.

-Ono što nedostaje državama Zapadnog Balkana jeste kompatibilnost i sinergija između njih, kao i kapaciteti kada je u pitanju taj vizionarski pristup i prenošenje relevantnih direktiva i regulativa sa evropskog nivoa- ukazala je Radović.

Poručila je da je Crna Gora na samom začelju, kada je u pitanju evropski investicioni plan za zapadni Balkan od devet milijardi grantova, koji su u značajnoj mjeri zeleni, i da je neophodno strateški pristupiti odabiru sistemski značajnih projekata.

Šef Odjeljenja za saradnju, Delegacija EU u CG, Yngve Engstroem, poručio je da cilj da osiguraju potrošače , to jest da oni imaju korist od izvora obnovljive energije.

On je rekao i da neće finansirati proizvodnju energije koja je profitabilna sama po sebi, ali da, kada se radi o novim tehnologijama, tu imaju bespovratna finansijska sredstva.

Glavni finansijski direktor EPCG Miro Vračar odgovarajući na pitanje gdje vidi ključne izazove u postizanju zelene agende od strane EPCG-a, kazao da oni još uvijek ne predstavljaju jako ambiciozne projekte.

-Postavlje se pitanje zašto? Odgovor da već 40 godina EPCG nije imala puno projekta, tako da pokretanje u zadnje godinu, predstavlja početni korak koji pokazuje ambiciju jednog sektora.

Imamo ambiciozne namjere i ovo što smo do sada uradili predstavlja rad EPCG koji će dovesti do toga da Crna Gora bude potpuno energetski nezavisna- istakao je Vračar.

Govoreći o finansiranju energetskih projekata, on je kazao da mu se čini da su malo zapostavljeni nacionalni resursi.

-Ako je naš energetski resurs ugalj i nacionalni resurs, iako znamo da je to “prljavi izvor energije- ne možemo da osporimo činjenicu da on predstavlja 40 ili 50 odsto ukupne proizvodnje energije u Crnoj Gori- rekao je Vračar.

Ističe da se na zelenu energiju ne može preći za kratak period.

-Radimo na tome da zelene izvore diversifikujemo, ali nas opterećuje kratak rok i prelazak na zelenu energiju- istakao je Vračar.

Izvršni pomoćnik Upravnog odbora NLB banke u Crne Gore i direktor Sektora za poslovanje sa pravnim licima u Crnoj Gori, Marko Čelebić, kazao je da finansiranje obnovljivihh izvora energije postaje sve veći fokus.

Istakao je da žele da imaju fokus ne zelene projekte i da su, posljednjih godina, na tom polju i više nego prisutni na tržištu.

-Razvijamo veliki broj projekata i u Crnoj Gori i razvijamo saradnju na svim nivoima- rekao je Čelebić i dodao je zahvalan instutucijama koje su omogućile komercijalnim bankama da učestvuju u projektima.