Agrokor pregovara s Coca-Colom o prodaji Jamnice

Koncern Agrokor Ivice Todorića navodno prodaje Jamnicu, a trebala bi je kupiti Coca-Cola

Priče o prodaji Jamnice kruže već nekoliko sedmica, a izvori tvrde kako su Coca-Cola i Agrokor već ušli u pregovore koji su zapeli na cijeni koju Agrokor traži za svoju perjanicu. U Agrokoru od Coca-Cole traže 15 iznosa godišnje dobiti prije poreza, kamata i amortizacije (EBITDA). Drugim riječima, Todorić za Jamnicu traži oko 5,9 milijardi kuna (15 puta 398,5 milijuna kuna, koliko iznosi EBITDA Jamnice u protekla četiri kvartala).

Prosječna cijena koja se plaća u sektoru preuzimanja bezalkoholnih pića u Zapadnoj Europi, prema podacima profesora Aswatha Damodarana sa sveučilišta u New Yorku, je 9,63 iznosa godišnje EBITDA što znači da bi Jamnica, kada bi se stavila u prosjek s konkurencijom, vrijedila oko 3,8 milijardi kuna ili 2,1 milijardu kuna manje nego što Todorić navodno traži za nju. Još je jedan pokazatelj vrijednosti kompanija koji se gleda kod preuzimanje trenutna vrijednost kompanije na berzi. Sada dionice Jamnice koštaju 129.000 kuna, sveukupno ih ima nešto više od 22.000 što znači da po berzi Jamnica vrijedi 2,85 milijardi kuna.

Drugi tportalov izvor, iz samog Agrokora, navodi da Todorić za Jamnicu traži 800 miliona eura ili šest milijardi kuna, što je u skladu s navodima prvog izvora te napominje da Coca-Cola nudi maksimalno 500 miliona eura ili 3,75 milijardi kuna što se opet poklapa s prosjekom vrijednosti preuzimanja u industriji.

S druge strane, u Coca-Coli poručuju kako je stav kompanije da ne komentariše glasine, što već može biti indikativno samo po sebi, a u Agrokoru demantiraju sve pregovore oko prodaje. Jamnica je uvrštena i na tržište Zagrebačke berze zbog čega joj je gotovo nemoguće komentisati poslove koji su u toku, a da o tome prije ne obavijesti Berzu.

Preuzimanje kompanije poput Jamnice nije nimalo jednostavan posao te se osim EBITDA multipli kod procjene vrijednosti koristi i niz drugih pokazatelja. Potencijalne kupce zanima i koliko je kompanija dužna. Tako se iz bilanse Jamnice za treći kvartal ove godine godinu može iščitati da ona ima dugoročne obaveze od 65,6 miliona kuna. Od toga 21,9 miliona kuna otpada na kredite, a 43,7 miliona kuna za odgođene porezne obveze.

Kratkoročne obaveze ukupno iznose 1,01 milijardu kuna, od čega 626 miliona kuna otpada na obaveze prema dobavljačima, 127 miliona kuna obaveza za poreze i doprinose, 92 miliona kuna obaveza po vrijednosnim papirima i još oko sto miliona kuna obaveza za kredite i ostala davanja prema bankama.

Uz kratkoročne obaveze treba spomenuti i kratkotrajnu imovinu koja je u istom razdoblju vrijedila dvostruko više od kratkoročnih obaveza – 2,05 milijardi kuna, od čega su 733 miliona kuna potraživanja od kupaca. Na kraju trećeg kvartala prošle godine, Jamnica je na računu imala i 23 milijuna kuna u gotovini.

Osim kratkoročnih i dugoročnih dugova, Jamnicu muči i teret jemstva za Agrokorove kredite. Jamnica je preuzela jemstva za Agrokorove kredite teške čak 840 miliona eura. Agrokor je time smanjio kratkoročnu zaduženost za dvije do tri godine – većina kredita na naplatu dolazi od 2019., nadalje. Jemstva su tada osim Jamnice preuzeli i PIK Vinkovci i Ledo.

Na stranicama Zagrebačke berze vidljivo je da je od 2009. do danas preuzela 25 različitih jemstava od kojih su neka poništena kroz refinansiranje, ali i dalje garantuje za zadnje veliko zaduženje od već spomenutih 840 miliona eura. Prilično je nezahvalno spekulisati kako bi Todorić mogao osloboditi Jamnicu jemstava jer njen novi vlasnik zasigurno ne bi pristao kupiti kompaniju kojoj nad glavom visi otplata Agrokorovog duga. (Tportal)