CEFTA: Sve granične službe u jedinstvenom informacionom sistemu

Na okruglom stolu povodom Desete godišnjice od potpisivanja CEFTA sporazuma najavljeno je da će sve granične službe u zemljama CEFTA biće povezane u jedinstveni informacioni sistem te da će biti obezbijeđeno olakšanje tranzita i trgovine kroz regionalno povezivanje svih graničnih službi.

Na taj način će se  smanjiti trajanje tranzita i troškovi trgovine, što će dovesti do jačanja konkurentnosti nacionalnih ekonomija u regionu.

Na skupu je zaključeno da je nužno unaprijediti dijalog privatnog i javnog sektora o daljoj liberalizaciji u trgovini uslugama, trgovinskim olakšicama, investicijama i kretanju stručnjaka i kvalifikovane radne snage.

U radu ovog skupa, koji je održan u okviru crnogorskog predsjedavanja Sporazumom, učestvovali su predstavnici državnih organa i privrednika iz Crne Gore, CEFTA Sekretarijata i privrednih komora zemalja potpisnica.