Smanjena nezaposlenost u oktobru

Posljednjeg dana oktobra ove godine u Bosni i Hercegovini je bilo 512.496 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 2.439 osoba ili 0,47%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 269.977 ili 52,68% su žene.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 843 osobe (0,23%), u Republici Srpskoj za 1.555 osoba (1,21%) i u Brčko distriktu BiH za 41 osobu (0,34%),

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 33,16%, i radnici sa SSS 28,14%. U oktobru je obrisano ukupno 19.043 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 11.593 osoba.

Istovremeno je za 7.277 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.747 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u septembru 2016. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 733.261, a od toga 302.029 žena. U odnosu na avgust 2016. godine broj zaposlenih lica se povećao za 0,8%, a broj zaposlenih žena se takođe povećao za 1,3%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za septembar 2016. godine iznosila je 41,2% i u odnosu na avgust 2016. godine smanjila se za 0,5 postotnih poena, navodi se u saopštenju Agencije za rad i zapošljavanje.