Rast putnika na aerodromima u Sarajevu i Tuzli, pad u Mostaru i Banjaluci

Kroz bosanskohercegovačke aerodrome u prošloj godini prošlo je 1.256.676 putnika, što predstavlja povećanje od 8,5% posto u odnosu na godinu ranije, kada je zabilježeno 1.130.042 putnika, podaci su Agencije za statistiku BiH

Pad broja putnika je zabilježen na aerodromima u Mostaru i Banjaluci, dok je na aerodromima u Sarajevu i Tuzli ostvaren porast u odnosu na 2015. godinu.

Najveći promet je imao Međunarodni aerodrom Sarajevo koji je zabilježio 838.966 putnika, a u 2015. godini 772.940.

Tuzlanski aerodrom povećao je broj putnika na 311.398 u odnosu na 2015. godinu kada je broj putnika bio 259.094. Aerodrom Mostar zabilježio je 53.618 putnika, što je manje u odnosu na prethodnu godinu kada je bilo 75.244 putnika. Najmanje putnika u toku 2016. godine prošlo je kroz Banjalučki aerodrom, ukupno 21.694, što je manje u odnosu godinu ranije, 22.800.

Obim prevezenog tereta u vazdušnom saobraćaju u BiH manji je nego prošle za 14,8 posto. Ukupan prevezeni teret vazdušnim putem u 2016. godini je bio 8.540,95 tona (u 2015. godini 9.733,3 t), od čega ukrcanog 7.267,09 tona, a iskrcanog 1264,86 tona.

Na Aerodromu Sarajevo je prekrcano ukupno 2.470 tona tereta, na Aerodromu Tuzla 6.065,92 tona, na Aerodromu Banja Luka 5,03 tone. Na mostarskom aerodromu nije zabilježen promet tereta u 2016. godini. U 2016. godini, vazdušnim putem u BiH ukupno je prevezeno 394 tone pošte, a sav promet odnosi se na Aerodrom Sarajevo.

U 2016. godini ukupno je na bh. aerodromima ostvareno 16.7139 aerodromskih operacija, što pokazuje pad od 2,37% u odnosu na prethodnu godinu. (Indikator)