Elektroprivreda BiH premašila proizvodnju iz prošle godine

U JP Elektroprivreda BiH  ostvarena proizvodnja električne energije ove godine veća je od ukupno ostvarene proizvodnje u 2015. godini

Zaključno sa 17. decembrom 2016. godine, proizvedeno je 6.913 GWh električne energije, što je za 5,44 procenata više u odnosu na isti period prošle godine i 1,85 procenata u odnosu na planiranu proizvodnju u 2016. godini, pa je ostvarena proizvodnja električne energije veća od ukupno ostvarene proizvodnje u 2015. godini (6.909 GWh).

Ukupna proizvodnja električne energije u termoelektranama u odnosu na prošlu godinu, premašena je za 8,26 procenata i veća je od plana za 2,38 procenta.

U TE Kakanj ostvarena proizvodnja veća je u odnosu na 2015. godinu za 11,34 procenta, dok je ostvarenje u TE Tuzla u odnosu na prošlu godinu veće za 6,5 procenata, a u odnosu na plan 4,42 procenta.

Usljed loših hidroloških prilika posebno u decembru, u hidroelektranama na Neretvi ostvarena proizvodnja neznatno je manja od planirane u 2016. godini.