Yahoo Japan razmatra skraćivanje radne nedjelje na 4 dana

Skoro 22 odsto zaposlenih u Japanu radi prekovremeno, što utiče na njihove privatne živote.

Do prije nekoliko godina, Japan je važio za zemlju u kojoj se mnogo radi, ali u posljednje vrijeme i japanska vlada i same kompanije ulažu napor da se poboljšaju balans između posla i privatnog života.

Kampanja „Premium Friday“ koju je sponzorisala vlada ima za cilj da kompanije izbace jedan radni petak svakog mjeseca. Neke kompanije dozvoljavaju zaposlenima da petkom rade skraćeno ili da nekim danima rade od kuće.

Jedna od kompanija koja je predvodnik promjena jeste Yahoo Japan i trudi se već godinama da promoviše zdraviju radnu kulturu. Kompanija sada razmatra uvođenje vikenda od tri dana.

– Dajemo više slobode zaposlenima kada je u pitanju kako će raditi, i nadamo se da će izabrati stil koji im omogućava da rade najbolje što mogu, tako da produktivnost na nivou kompanije raste – rekla je za Bloomberg Megumi Yagita, ispred kompanije.

Yahoo Japan dozvoljava da oko 5.800 radnika radi od kuće pet dana mjesečno i daje zaposlenima koji žive daleko od kancelarija mjesečno 130 dolara, kako bi se vozili brzim vozom.