Samo 4 zemlje EU konkurentne sa SAD na polju digitalizacije

Svijet

Pandemija koronavirusa je prelomna tačka za digitalizaciju i označava početak nove ere ubrzanog razvoja digitalnih tehnologija: ono šta je nekada bilo ‘lijepo imati’ sada postaje neophodnost. Kompanije i organizacije koje žele da se razvijaju i postanu još otpornije u srednjem i dugoročnom periodu, vjerovatno će morati da se pozabave planom svoje digitalne transformacije kako bi ostale konkurentne u okvirima „nove realnosti“.

Novi izvještaj Evropske investicione banke “Ko je spreman za novo digitalno doba? Podaci iz EIB-og istraživanja o investiranju” pregled je stanja digitalizacije u Evropskoj uniji i Sjedinjenim američkim državama iz jedinstvene poslovne perspektive. Istraživanjem sprovedeno na nivou kompanija pokazalo je da firme iz Evropske unije u većini sektora zaostaju za onima iz SAD-a. Izveštaj donosi i pregled izazova sa kojima se kompanije suočavaju u domenu uvođenja i investiranja u digitalne tehnologije. Posebna pažnja posvećena je pitanju pristupa menadžmenta procesu digitalizacije, stručnoj radnoj snazi i regulatornom okviru koji utiče na digitalizaciju evropskih i američkih kompanija.

“Ako bi evropski zakonodavci želeli da evropske kompanije postanu više digitalne, moraju da se pozabave strukturnim preprekama za investiranje u digitalizaciju,” izjavila je Debora Revoltella, glavni ekonomista EIB-a. “Zakonodavne aktivnosti treba da razviju mere kako bi se ubrzalo uvođenje digitalizacije. One podrazumijevaju sofisticiranije menadžerske veštine i prakse, kojima bi se poboljšala stručnost zaposlenih kroz obuke i time olakšalo investiranje u nematerijalne resurse i digitalne tehnologije. Trenutna ekonomska kriza izazvana pandemijom Covid-19 može biti šansa da neke od ovih inicijativa izbiju u prvi plan.”

EU kasni sa digitalizacijom u odnosu na SAD

EIB-ov indeks digitalizacije, predstavljen u izvještaju, zasnovan je na podacima dobijenim od evropskih i američkih kompanija i pokazuje da EU kaska za SAD. Jedine četiri zemlje EU koje prednjače u digitalizaciji u odnosu na SAD su: Danska, Holandija, Češka Republika i Finska.

U prosjeku, evropske kompanije su rijetko u potpunosti digitalizovane i manje ulažu i usvajaju digitalne tehnologije od svojih konkurenata iz SAD-a. Razlika između SAD i EU je posebno velika u građevinskom sektoru, gdje je udio digitalnih kompanija 40% u EU, a 61% u SAD. Razlika u stopi uvođenja digitalnih tehnologija između EU i američkih kompanija je 13 posto poena u uslugama i 11 posto poena u sektoru infrastrukture. Kada je proizvodni sektor u pitanju, samo 66% kompanija u EU je uvelo najmanje jednu digitalnu tehnologiju, u poređenju sa 78% koliko je u SAD.

Izvor: Podaci prikupljeni na nivou kompanija u okviru EIB-ovog istraživanja o investiranju iz 2019. godine. EIB-ov indeks digitalizacije sastoji se od pet komponenti: digitalni intenzitet, digitalna infrastruktura, investiranje u softver i podatke, investicije u poboljšanje organizacione i poslovne procese, kao i strateški sistem monitoringa.

Bolji rezultati uz digitalizaciju poslovanja

Izvještaj ukazuje da digitalizacija poslovanja daje bolje i dinamičnije rezultate. Digitalizovane kompanije imaju veću produktivnost u odnosu na nedigitalizovane, kao i bolja upravljačka rješenja, inovativnija su, beleže brži rast i imaju veću mogućnost otvaranja bolje plaćenih radnih mjesta. Takođe imaju sposobnost lakšeg oporavka nakon globalnih kriza.

Za digitalizaciju je važna veličina: velike kompanije su sklonije bržoj digitalizaciji kako u EU, tako i u SAD, što je naočito važno kod velikih preduzeća koje se bave proizvodnjom. Svega 30% evropskih kompanija sa manje od deset zaposlenih je usvojilo digitalne tehnologije, dok se kod kompanija sa više od 250 zaposlenih ovaj udio povećava na 79%. Glavna prepreka koje je karakteristična za Evropu je nepovoljna raspodjela ulaganja u digitalne tehnologije u odnosu na veličinu kompanija. Mnoge male, pogotovo starije kompanije u EU smatraju da su tržišna regulativa u vezi sa radnom snagom i poslovanjem, kao i nedostatak spoljnih izvora finansiranja, glavne prepreke investiranju, što može dodatno da uspori uvođenje digitalne tehnologije.

EIB-ovi projekti iz oblasti digitalizacije na Zapadnom Balkanu

U Srbiji se radi na procjeni projekta digitalizacije škola. Radi se o potencijalnoj investiciji vrijednoj 100 miliona eura koja će omogućiti uvođenje interneta, nove IT opreme, elektronskih udžbenika, učionica i dnevnika, kao i osposobljavanje nastavnog kadra za sprovođenje digitalizovane edukacije. Projekat će, između ostalog, omogućiti osnovnim i srednjim školama širom Srbije neometano odvijanje nastavne na daljinu i u situacijama kada je zbog virusa, prirodnih ili drugih nepogoda neophodno ostati kod kuće.

U Srbiji  EIB je uključen i u projekte izgradnje naučno-tehnoloških centara u Beogradu, Nišu i Novom Sadu koji će se, između ostalog, baviti i naprednim tehnologijama i digitalizacijom. Ovi razvojni centri okupljaju inovativne IT i start-up kompanije koje se bave digitalnim uslugama i kreiranjem softverskih rješenja za kompanije, koje doprinose digitalizaciji domaće privrede. Za ovaj program EIB je do sada izdvojio 200 miliona eura.

U Albaniji je u toku razvoj regionalne širokopojasne internet mreže koji se priprema  u saradnji sa WBIF-om (Investicionim okvirom za Zapadni Balkan). Ovaj projekat će značiti potpuno digitalnu transformaciju albanske ekonomije i društva koji su do sada imali najmanji nivo penetracije fiksnog širokopojasnog interneta u regionu od samo 10%. Očekuje se da će zahvaljujući ovoj inicijativi 500 zdravstvenih i 3000 obrazovnih ustanova imati fiksni širokopojasni internet brzine od najmanje 30MB, a zastupljenost u domaćinstvima će se povećati na čak 70%.

U Crnoj Gori je značajan projekat uvođenja nove informacione i digitalne tehnologije u 17 obrazovnih ustanova u okviru programa za rehabilitaciju obrazovnog sistema koji je potpisan krajem prošle godine. Time su kapaciteti prošireni na 2070 mesta za nove učenike, a kreirano je i oko 530 novih radnih mjesta. EIB učestvuje sa 18 miliona eura u ovom projektu vrednom ukupno 40 miliona eura, a EU je kroz ERI (Inicijativu za ekonomsku otpornost) donirao 2,7 miliona eura bespovratnih sredstava.