Više od pet hiljada bankara zarađuje iznad milion eura

Broj onih koji su primili naknade veće od 1 milion eura značajno se povećao sa 3.865 u 2014. godini na 5.142 u 2015. podstaknut promjenama kursa eura i britanske funte

Evropska bankarska agencija (EBA) objavila je godišnji izvještaj o visokim zaradama u bankama u EU, koje pokazuju značajan brojčani porast u 2015. (+ 33,04% u odnosu na 2014.).

Najveći broj visokih zarada u EU, 4.133, nalazi se u Velikoj Britaniji, što čini 80,4% od ukupnog broja visokih zarada (+ 41,25% u odnosu na 2014.), a većina od njih su plaćeni u britanskoj funti, a u većini drugih država članica broj visokih zarada je blago povećan.

Procenat visokih zarada koje su prepoznate kao primanja osoblja čije profesionalne aktivnosti imaju značajan uticaj na profil rizika institucije ostao je stabilan 87% u 2014. i 86% u 2015. godini. Udio visokih zarada za koje se smatra da imaju značajan uticaj na rizični profil institucije u oblasti poslovanja upravljanja imovinom je u blagom porastu u odnosu na 2014, ali je i dalje relativno nizak na 64%.

Prosječni odnos varijabilne u odnosu na fiksnu naknadu za sve visoke zarade povećan je sa 127% u 2014.% na 147 u 2015. godini. Omjer u velikoj mjeri premašuje maksimalni omjer 200% utvrđen u CRD IV unutar upravljanja imovinom, gdje je dostigao 468% zbog  odobrenog u nekoliko zemalja članica za ovo specifično poslovno područje. (Indikator)