Broj korisnika mobilne telefonije u BiH smanjen za 2,87 posto

Tržišni lider u mobilnoj telefoniji je BH Telecom sa 47,14 posto udjela koji bilježi blagi porast, dok Telekom Srpske ima udio od 37,99 posto tržišta, a HT Mostar 14,49 posto.

U Bosni i Hercegovini je u trećem kvartalu 2016. godine bio 3.427.401 korisnik telefonskih usluga u mobilnoj telefoniji, što je manje za 2,87 posto u odnosu na isti period prethodne godine

Prema izvještaju Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) u trećem kvartalu prošle godine tržišni lider u mobilnoj telefoniji je BH Telecom sa 47,14 posto udjela koji bilježi blagi porast, dok Telekom Srpske ima udio od 37,99 posto tržišta, a HT Mostar 14,49 posto.

Liberalizacijom telekomunikacijskog tržišta BiH kreirani su uslovi za nove igrače na ovom tržištu među kojima najveći udio ima Izi Mobile od 0,21 posto, Blicnet ima udio 0,07 posto, a Logosoft,  Telrad net i Elta-kabel po 0,03 posto.

Ukupan broj poslanih SMS poruka je u opadanju za oko 20 posto.

U BiH je u trećem kvartalu 2016. bilo 697.884 aktivnih fiksnih telefonskih linija dominantnih operatora, a zabilježen je pad od 2,7 posto u odnosu na isti period 2015.

Ukupan broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem fiksne mreže  je 641.527 i u blagom je porastu. Stopa penetracije korisnika interneta putem fiksne mreže  u trećem kvartalu 2016. premašila je 74 posto, a broj xDSL priključaka je veći od 376 hiljada i također bilježi blagi rast.

Na bh. tržištu je 71 internet operator. (Fena)