Softver industrija i njena budućnost u BiH u cilju jačanja domaće ekonomije

Softver industrija je prava oaza dobro plaćenih poslova u pustinji kakvom se često čini Bosna i Hercegovina

Ova oblast u posljednjih nekoliko godina doživjela je stabilan trend rasta, 72 posto od 2010. godine do danas i predstavlja pokretačku snagu ekonomskog razvoja te potencijal za rješavanje jednog od najvećih problema sa kojim se svakodnevno susrećemo, a to je nezaposlenost.

U julu 2016. godine, samo na području Federacije BiH u softver industriji bilo je zaposleno 13 posto više osoba, nego u januaru 2015. godine. Posebno je značajna činjenica da 60-70 posto zaposlenih u ovom sektoru čine mlađi kadrovi, odnosno populacija do 35 godina starosti, govore podaci Agencije za statistiku FBiH.

Softver industrija i u BiH raste iz dana u dan, a posebno zahvaljujući poduzetničkom duhu domaćih softver kompanija. One same grade put ka uspjehu, a njihova najveća prednost je činjenica da svakodnevno njeguju duh zajedništva.

Deset vodećih kompanija u 2014. godini (Atlantbh, Authority Partners, codeNest, Green River Media, Klika, Ministry of Programming, Mistral Technologies, PING, Simphony i ZIRA) sa dugogodišnjim iskustvom u razvoju softvera, udružile su snage u projektu BIT Alijansa, kako bi kontinuirano radile na rješavanju brojnih prepreka koje usporavaju rast bh industrije. Danas, ove kompanije zapošljavaju oko 700 mladih stručnjaka, koji svakodnevno razvijaju softvere i distribuiraju ih najvećim svjetskim kompanijama.

– Uprkos lošem stanju ekonomije u državi, kompanije koje su članice Udruženja uspijevaju kontinuirano ugovarati i uspješno realizovati projekte za vodeće svjetske kompanije. Čak 1.400 prijavljenih studenata u dvije generacije BIT Camp-a, koji je posvećen edukaciji i osposobljavanju mladih za rad u industriji, govore o njihovom interesu za usavršavanje u ovoj oblasti. Međutim, deficit kvalitetnog kadra koji pristiže s fakulteta, a sa kojim se svakodnevno suočavamo je problem čijem rješavanju se mora pristupiti sistemski, a potrebno je raditi i na razvijanju svijesti o prekvalifikaciji i osposobljavanju za ova zanimanja, za šta nam svakako treba i pomoć države – izjavio je Haris Memić, predsjednik Upravnog odbora BIT Alijanse.

Kontradiktornost na koju nailazimo analizirajući bh tržište rada je činjenica da u ovoj potentnoj oblasti nedostaje kvalifikovanog kadra. Obrazovni sistem, opterećen zastarjelim sistemom učenja, uskraćuje mladima praktični dio nastave i dobija kadar bez odgovarajućih vještina koje su neophodne za uspješno realizovanje poslova. U tom smislu, postoji jasno izražena potreba za njegovim regenerisanjem.

S druge strane, osvrt na državnu strategiju razvoja softver industrije, koja bi trebala biti sistemsko rješenje pomenutih problema i prvi korak za njen planski razvoj, otvara nova pitanja.

– Ono što zabrinjava je činjenica da Državna strategija razvoja informacionog društva BiH iz 2004. godine, koja je uključivala mjere razvoja softver industrije, u najvećoj mjeri nije implementirana pogotovo dio koji se odnosi na softver industriju. Osim toga, trenutne inicijative ne prepoznaju softver industriju kao oblast koja ima posebne potencijale, u odnosu na ukupnu industriju, što otežava razvoj povoljnog poslovnog okruženja i to je segment za čije unaprjeđenje ćemo se u budućnosti boriti –  istakao je Haris Memić.

Rast, razvoj, saradnički duh i učešće na kvalitetnim projektima članica Udruženja odražavaju potencijal ukupne softver industrije, koja će mladima osigurati blistaviju budućnost koju svi priželjkujemo. Put je dug, ali uz entuzijazam, naporan rad i iskustvo koje imaju članice BIT Alijanse rezultati sigurno neće izostati. (Biznis.ba)