Deutsche Bank povećava kapital za 8 mlrd EUR

Deutsche Bank (DB) planira da sprovede prikupljanje kapitala novom emisijom akcija 21. marta vrijednom 8 milijardi EUR, sa pravom preče kupovine za postojeće akcionare

Pored ovoga, DB planira da prikupi oko 2 milijarde EUR prodajom imovine van glavnog poslovnog područja, računajući i manjinski udio u Deutsche Asset Managementu. Ova odluka uslijedila je nakon burnih 18 mjeseci za banku, tokom kojih se suočila sa teškim parnicama sa američkim i evropskim regulatorima, hiljadama otpuštanja i brojnim promjenama u upravnom odboru. Ovaj period je obilježilo i posrtanje akcija banke koje su tokom septembra pale na niži nivo čak u odnosu na dno zabilježeno tokom svjetske finansijske krize.

DB je prije godinu i po dana najavio transformaciju poslovnog modela u četiri poslovne jedinice, a sada je i ta odluka promijenjena najavom nove poslovne strukture. Ubuduće DB će poslovati kroz tri poslovne jedinice: odjeljenja privatnog i komercijalnog bankarstva, upravljanja imovinom i korporativnog i investicionog bankarstva.