Kompanija Micron premašila procjene analitičara

Američki proizvođač čipova i poluprovodnika, Micron Technology, premašio je procjenu analitičara za poslovanje u drugom kvartalu tekuće godine

Kompanija je objavila neto dobit na nivou od 894 miliona dolara, u poređenju s gubitkom prikazanim u istom periodu prethodne godine od 97 miliona dolara. Uvećana potražnja za memorijskim čipovima kao i ’cloud’ biznis doveli su do rasta cijena memorijskih čipova, što je uticalo da kompanija ostvari prihode od 4,65 milijardi dolara, 58,4% iznad prošlogodišnje realizacije.

Dobit po akciji skočila je na 77 centi po akciji, što je premašilo očekivanja analitičara, dok je bruto marža porasla na 36,7%.

Na jučerašnjem trgovanju akcije Microna uvećale su vrijednost 1,6% na 26,5 dolara, dok je nakon objave rezultata, u produženom trgovanju, zabilježen snažan rast od 10% na 29,1 dolara. (Wisebroker)