Sarajevska pivara povećala prihode

Sarajevska pivara ostvarila je u 2016. godini neto dobit od 542 hiljade KM, nakon što je godinu ranije poslovala sa dobiti od 205 hiljada KM, podaci su finansijskog izvještaja kompanije objavljenog na Sarajevskoj berzi

Poslovni prihodi iznosili su lani 31.99 miliona KM, nakon 30,67 miliona KM ostvarenih 2015. godine. Veći poslovni prihodi rezultat su veće prodaje na domaćem tržištu.

Poslovni rashodi bili su 31,16 mil. KM i povećani su u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 29,24 mil. KM. I dok su troškovi plata i ostalih primanja i naknada zaposlenih smanjeni, na povećanja rashoda uticali su veći troškovi proizvodnih usluga i veći nematerijalni troškovi.

Dobit od poslovnih aktivnosti iznosila je 828 hiljada KM dok je u 2015. godini iznosila 1,42 miliona KM.

Sarajevska pivara ima 311 zaposlenih.