Kompanija Alumina iz Zvornika zaposlila 168 novih radnika

Kompanija Alumina iz Zvornika primila je u radni odnos 168 novih radnika raznih profila

Među novoprimljenim radnicima, pored zanatskih zanimanja, bravara, instalatera, zavarivača, najviše je sa srednjom stručnom spremom tehničkog smjera, uglavnom mladih ljudi koji bi u budućnosti trebali predstavljati važan segment poslovnih uspjeha kompanije. Alumina je angažovala i 15 inženjera, hemijske, mašinske i elektro struke.

Predsjednik Upravnog odbora kompanije Alumina Milorad Motika je rekao da će svi koji u narednom periodu radom i zalaganjem pokažu rezultate i odgovore svojim radnim zadacima nastaviti da rade u Alumini.

– Kompanija razvija nove proizvodne programe i gradi nove proizvodne pogone, tako da se stvaraju uslovi za otvaranje novih radnih mjesta, rekao je Motika i naveo da je u kompaniji prisutan i redovan odlazak u penziju jednog broja radnika, tako da se i po tom osnovu ukazuje potreba za prijemom novih radnika.

Predsjednik Upravnog odbora Alumine je istakao da se u toku ove godine očekuje da u Alumini posao dobije više od 200 novih radnika.