Tajvan – peta najveća ekonomija u Aziji

Tajvan je danas jedina demokratska provincija u komunističkoj Kini, ali nema podršku UN-a, a pogotovo ne podršku vlade Kine. Ipak, poslovne veze između Kine i Tajvana u posljednjih deset godina dosežu preko 25 miliona juana. Tajvan ima kapitalistički ekonomski model koji se pokazao uspješnim

Tajvanska ekonomija je peta najveća u Aziji te je uključena u naprednu privredu prema Međunarodnom monetarnom fondu. Prema Izvještaju globalne konkurentnosti Tajvan je 14. na svijetu. Osim toga prema podacima MMF-a, ova privreda je 22. najveća na svijetu po BDP-u, po paritetu kupovne moći (PPP): 1,1 milijarda dolara; 18. na svijetu prema BDP-u PPP per capita: 46 833 $, te 22. na svijetu prema veličini nominalnog BDP-a: 519 milijardi dolara.

Prema Svjetskom preduzetničkom indeksu (GEI) Tajvan je najbolja azijska država za otvaranje novih kompanija, a 8. je u toj kategoriji na svijetu. Ova država ima svoju stabilnu valutu novi tajvanski dolar.

Ekspanzija industrijske proizvodnje u Tajvanu je doprinijela i da se kreira Projekat izgradnje infrastrukture, vrijedan 882,5 milijardi TWD, što je jednako 5,2 posto BDP-a. Najavljeno je da će vlada započeti sa sprovođenjem plana u avgustu.

Važno je istaći da je primarni podsticaj ekonomskom razvoju doprinio izvoz petrohemijske industrije, kao i distribucija elektronike i mašina. Ono što predstavlja dugoročni izazov za Tajvan jeste diplomatska izolacija, niska stopa nataliteta i brzo starenje stanovništva. Posljednjih godina Kina i Tajvan pokušavaju da poboljšaju svoje diplomatske odnose putem ekonomske saradnje.

Sporazumi o slobodnoj trgovini u proteklih nekoliko godina su proliferisani u istočnoj Aziji.

Nakon značajnog Okvirnog sporazuma o ekonomskoj saradnji (ECFA) potpisanog s Kinom u junu 2010. godine, Tajvan je u julu 2013. potpisao sporazum o slobodnoj trgovini s Novim Zelandom, zatim trgovinski sporazum sa Singapurom. Početkom 2014. vlada se naklonila javnoj potražnji i predložila novi zakon kojim se uređuje nadzor prekograničnih sporazuma, prije nego što se sprovedu sve dodatne akcije s Kinom.

Ova država ima trgovinski višak, uglavnom zbog svog suficita s Kinom, a njegove devizne rezerve su pete po veličini u svijetu (iza Kine, Japana, Saudijske Arabije i Švajcarske).

Ono na čemu trenutno radi tajvanska vlada je implementacija projekta koji podrazumijeva unapređenje rada industrija u ovoj državi.