U oktobru porastao promet industrije u RS

Ekonomija

Ukupni kalendarski prilagođeni promet industrije Republike Srpske u oktobru u odnosu na isti mjesec prošle godine veći je za 13,9 odsto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Kalendarski prilagođeni promet industrije Srpske u posmatranom periodu na domaćem tržištu imao je rast od 12,2 odsto, a na inostranom tržištu rast od 13,9 odsto.

Posmatrano prema ekonomskoj namjeni proizvoda, najveći procentualni rast kalendarski prilagođenog prometa u oktobru u odnosu na isti mjesec prošle godine od 39,3 odsto bio je kod netrajnih proizvoda za široku potrošnju, zatim kapitalnih proizvoda za 19,8 odsto.

Ukupni desezonirani promet industrije Srpske u oktobru u odnosu na septembar veći je za 0,1 odsto, gdje je promet na inostranom tržištu manji za 1,6 odsto,a na domaćem veći za 2,3 odsto.