Rekordna fiskalna godina i za Rayanair

Irska niskobudžetna aviokompanija Ryanair objavila je rekordne rezultate poslovanja u fiskalnoj godini koja se završava 31. marta, usprkos smanjenju cijene karata za većinu destinacija

Ukupan prihod ostvaren u ovom periodu iznosio je 6,65 milijardi eura, i veći je za 2% u odnosu na prošlogodišnji.

Realizovana je neto dobit od 1,3 milijarde eura, što je rast od 6%, dok je neto profitna marža uvećana za jedan postotni bod na 20%.

Dobit po dionici porasla je za 14% na 1,05 eura. Kompanija je uslužila 13% više putnika na godišnjem nivou, čiji je broj dostigao 120 milijuna, dok se za 2018. godinu planira 130 miliona putnika i uvećanje flote do 427 letjelica.

Ukupna ulaganja u kapitalne investicije dostigla su 1,45 milijardi eura, a uglavnom su se odnosila na poboljšanje flote, dok je dio iznosa ovog ulaganja prikupljen izdavanjem obveznica, kroz koje je kompanija prikupila 750 milijuna EUR.