HT Mostar prošle godine sa 7,59 miliona KM dobiti

Finansije

Hrvatski telekom d.d. Mostar ostvario je u 2016. godini neto dobit od 7,59 miliona KM, izvještava na osnovu finansijskog izvještaja kompanije

Finansijski rezultat znatno je bolji nego godinu ranije kada je dobit bila 1,87 miliona KM.

HT Mostar je ostvario poslovne prihode od 207,07 mil, KM, što za oko 5,9 miliona KM manje nego godinu ranije.

Poslovni rashodi bili su manji nego 2015. godine za 6,3 miliona KM i iznosili su 211,85 miliona KM.

Gubitak od poslovnih aktivnosti bio je 4,78 miliona KM (5,19 mil. KM u 2015. godini).

Bolji finansijski rezultat kompanija ima zahvaliti većim dobicima od finansijskih aktivnosti i dobiti po osnovu ostalih prihoda i rashoda.
Kad je riječ o ostalim prihodima i rashodima ključni su bili otpisi obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi.

Broj zaposlenih smanjen je za godinu dana za 70 na 1.378.

(Indikator.ba)