M:tel isplaćuje dividende

Finansije

Akcionari Mtel-a a.d. Banja Luka moći će od 27. juna naplatiti dividendu od dobiti društva ostvarene u 2016. godini

Prema odluci Skupštine akcionara, održane 5. juna, za dividendu je izdvojeno 38.950.324 KM, odnosno 0,07926661 KM po akciji.

Dividenda će se isplatiti akcionarima Mtel-a koji budu imali taj status na dan 26.06.2017. godine. Mtel a.d. Banja Luka ostvario je neto dobit za 2016. godinu u iznosu od 70.170.354 KM.

Privremena dividenda u iznosu od 31.220.030 KM isplaćena je akcionarima po Odluci Skupštine društva iz decembra prošle godine, a sada se raspodjeljuje dividenda iz preostale neraspoređene dobiti.