Hrvatski InterCapital preuzeo Addiko Invest

Hrvatska podružnica Addiko banke je potpisala sporazum o prodaji 100-postotnog udjela u Addiko Investu lokalnom investicionoj grupi InterCapital

Strane su takođe potpisale sporazum o prenosu prava na pružanje portfolio menadžmenta i brokerskog posredovanja sa Addika na InterCapital, naveo je kreditor u saopštenju.

Addiko je istakao da se odlučio osloboditi kompanije Addiko Invest s 5.000 aktivnih klijenata kako bi se koncentrisao na svoje osnovne bankarske aktivnosti.

– Na temelju njihovog iskustva i ugleda, InterCapital je izvrstan kupac koji će nastaviti da razvija ovaj dio poslovanja i pružiti kvalitetne usluge na zadovoljstvo svih klijenata –  rekao je Mario Žižek, izvršni direktor hrvatske jedinice Addiko Bank.

Addiko Invest osnovan je 1998. godine i upravlja sa četiri otvorena investiciona fonda – Addiko Growth, Addiko Balanced, Addiko Conservative, Addiko Cash – i jednim fondom posebne namjene – Hrvatski braniteljski fond.

Krajem 2016. godine upravljao je imovinom od 1,2 milijarde kuna (323,6 miliona KM).  InterCapital, osnovan u Zagrebu krajem 2001. godine, vodeća je nezavisna finansijska institucija u regionu koja kombinuje investiciono savjetovanje, posredovanje na finansijskim tržištima, upravljanje imovinom i upravljanje rizicima.