Tim naučnika prvi put uspješno povezao ljudski mozak na internet

HiTech

Ambiciozni četvorogodišnji projekat naučnika iz Južnoafričke Republike rezultirao je prvim povezivanjem ljuskog mozga na internet

Prije četiri dana Vitvatersrandski univerzitet iz Johanezburga izašao je u javnost sa saopštenjem da je povezao ljudski mozak direktno na internet u realnom vremenu.

Projekat Brainternet, od mozga pravi IoT čvor na internetu bilježeći moždane talase preko Emotiv EEG uređaja (elektroencefalografije – metode kojom se registruje moždana električna aktivnost). Prikupljene signale Emotiv prenosi na Raspberry Pi kako bi ih ovaj jeftini, moćni računar dalje prenio na programski interfejs koji ih onda prikazuje na vebu.

Ovo je tek početak jer se u budućnosti očekuje složenija interakcija između mozga i interneta, na primjer u smislu reagovanja na pokrete ruku i druge slične stimulanse. Čin povezivanja ljudskog mozga na internet čini da mašinsko učenje, neurokompjuterski interfejsi (brain computer interface (BCI)) i sve druge tehnologije koje pokušavaju da kanališu sadržaj naših misli u mašine, budu na dobitku tako što će buduće aplikacije klasifikovati snimljene podatke (moždane talase). Konkretno, od ovog povezivanja korist mogu da imaju Ilon Maskova inicijativa za povezivanje mozga sa računarima, Mark Zakerbergova zamisao da naše misli prevodi direktno u tekst ili Brajan Džonsonova ideja da programira ljudske mozgove.

Inženjeri biotehnologije čak predviđaju da će veza između mozga i interneta postati dvosmjerna. A možda u tom procesu naučnicima postane jasnije kako mozak procesuira informacije.