Četiri kompanije drže 67% svjetskog cloud tržišta

HiTech

Prema podacima koje je sakupila Sinergy Research Group, četiri kompanije posjeduju 67% svjetskog cloud tržišta, vrijednog 130 milijardi dolara.

Vodeća na cloud tržištu jeste kompanija Amazon Web Services, koja ima tržišni udio od 32%. 20% udjela ima Microsoft-ova Azure infrastruktura. Pored pomenutih, tržišno dominantnih kompanija, 9% zauzima Google Cloud, a Alibaba Cloud zauzima 6% svjetskog cloud tržišta.

Među ostalim cloud kompanijama možemo pomenuti IBM Cloud, Salesforce, Tencent Cloud i Oracle Cloud, koje zajedno nadomješćuju 12% tržišta.

U četvrtom kvartalu 2020. godine, cloud- servisi donijeli su 37 milijardi dolara, što je skok od 4 milijarde dolara u odnosu treći kvartal. Međutim, dok svijet već dvije godine uživa u radu od kuće, Amazon, Microsoft, Google i Alibaba imaju potpunu kontrolu nad podacima na internetu.

Uzevši u obzir da koristimo značajan broj besplatnih usluga u oblaku, u zamjenu za to dajemo pristanak da ove kompanije imaju pristup našim ličnim podacima.