Pametni sat iz kojeg izlazi čovjek koji igra

Gadget

Najbolja stvar u vezi sa pametnim satovima je što informacije isporučuje direktno na ručni zglob korisnika

Tako bi neophodni podaci uskoro mogli da postanu još vidljiviji, te da se nađu direktno na koži korisnika. Pretpostavlja se da su slične težnje dovele i do proizvoda u obliku velikog pametnog sata iz kompanije Haier–Asu – koji ima ugrađen projektor, te informacije prikazuje na nadlanici onoga koji ga nosi, pa tako koža postaje drugi ekran. Tako projektor dok korisnik, na primjer, trči, na nadlanicu projektuje udaljenost, vrijeme, te napredak, dok se na displeju nalaze samo opcije kojima se kontroliše trajanje vježbanja.

Projektor trenutno nema mnogo mogućih opcija, ali je zanimljivo da registruje pokrete, te da korisnik može da kontroliše uređaj i preko sopstvene nadlanice. Trenutno je namijenjen samo onima koji vježbaju, te stručnjaci ističu da se radi o tehnologiji koja nije dovoljno iskorišćena. Tu je i problem u vezi sa čitljivošću podataka koji se projektuju na kožu, budući da se čitanje sa ruke koja je u pokretu ispostavilo kao prilično teško.

Da bi nadoknadili to što je sat ogroman, te druge nedostatke, kreatori su ubacili par zabavnih opcije, a kao što je ona za crtanje, ili ona koja projektuje sićušnog čovjeka koji igra. Onima koji su testirali sat nije potpuno jasno čemu minijaturni plesač služi, ali kažu da mu je posvećena cijela jedna aplikacija, te da je možda najbolja opcija u okviru ovog uređaja.