Radni sat u EU košta 27 evra, ali sa ogromnim razlikama među članicama

Na nivou Evropske unije prosječni troškovi rada po satu iznosili su prošle godine 26,8 evra, pokazao je izvještaj Eurostata

Najviši su bili u industriji gde su iznosili 27,4 evra po satu. Uslužni sektor bio je sa 26,6 evra na drugom mjestu dok su najniži troškovi zabilježeni u građevinskom sektoru, od 23,7 evra po satu.

U evrozoni su prosječni troškovi rada po satu prošle godine iznosili 30,3 evra. Industrija je prednjačila s 33,4 evra po satu. Sledi uslužni sektor sa 29,3, te građevinski sa 26,7 evra po satu.

Udio doprinosa u ukupnim troškovima rada po satu u EU iznosio je prošle godine 24 posto, te 25,9 posto u evrozoni.

Statističari ističu velike razlike u troškovima rada među zemljama EU, pri čemu u gornjem dijelu liste dominiraju skandinavske i zemlje Beneluksa, dok je donji dio pripao zemljama istočne i jugoistočne Evrope.

Tako je najviši prosječni trošak rada po satu u privredi u 2017. bilježila Danska, od 42,5 evra. Slijedi Belgija sa 39,6, Luksemburg sa 37,6, Švedska sa 36,6 i Francuska sa 36 evra.

Najniži prosječni trošak rada po satu bilježila je Bugarska, od samo 4,9 evra po satu. Slijedi Rumunija sa 6,3 evra, Litvanija sa osam evra, Letonija sa 8,1, Mađarska s 9,1 i Poljska sa 9,4 evra.

Hrvatska je takođe u toj grupi sa prosječnim troškom rada po satu u 2017. godini od 10,6 evra.

Najviši je udio troškova doprinosa u ukupnim troškovima rada po satu u 2017. bilježila Francuska – 32,8 posto, odnosno Švedska sa 31,1 posto.