Prvi kompjuterski program prodat za 125.000 dolara

Oko 150 godina prije nego što je računar postao nešto što svako domaćinstvo ima, engleska matematičarka Ejda Lovlejs napisala je prvi računarski algoritam, a prva edicija tog rukopisa prodata je na aukciji za više od 125.000 dolara

Pored toga što je bila prvi programer na svijetu, Lovlejsova je bila kći romantičarskog pjesnika Lorda Bajrona, koji joj je omogućio da se druži sa vodećim umovima Engleske. Kao tinejdžerka, sprijateljila se sa Čarlsom Babažom, profesorom matematike na Kembridžu, koji je zaslužan za konceptualizaciju prvog kompjutera koji je bilo moguće programirati. Do trenutka kada je Ejda navršila 20 godina, mogla je da ponudi svoju stručnu pomoć. Babaž je 1842. godine predstavio svoj koncept na Univerzitetu u Torinu, a italijanski matematičar Luiđi Menabrea to predavanje prevodi na francuski, a Lovlejsova je zamoljena da ga prevede na engleski. U tekst je dodala svoje vlastite zabilješke, uključujući sugestije za algoritam koji bi programirao motor i finalni rukopis na kraju je bio tri puta duži od originala.

Rukopis je objavljen 1843. godine i postoji samo šest kopija koje postoje danas. Aukcijska kuća Moore Allen & Innocent očekivala je da se kopija proda za svotu između 50.000 i 80.000 dolara, ali ju je anonimni kupac kupio za 125.000 dolara.

Lovlejsova je poznata po svojoj ulozi u kompjuterskoj istoriji danas, ali je decenijama njen rad bio neprimijećen. Njeni obožavatelji su tek 2009. godine počeli proslavljati Dan Ejde Lovlejs, koji pada sredinom oktobra. Ni Lovlejsova ni Babaž nisu doživjeli da vide kako njihov analitički motor postaje funkcionalna mašina, ali Lovlejsova je imala skoro proročku viziju onoga šta je njihov rad značio za budućnost. Predvidjela je da će se kompjuterski programi jednog dana koristiti za komponovanje muzike, kreiranje grafika i naučnih radova.