Novi rekord u kategoriji najmanjih računara

Najmanji računar na svijetu, odnosno elektronički sklop koji se može nazvati računarom, po novom projektu zauzima nešto više od 0,03 kubičnog milimetra prostora

Na Univerzitetu u Mičigenu, naime, razvijen je sklop čije sve tri dimenzije mere tek 0,33 milimetra u dužinu, širinu i visinu. Ovo nije prvi put da je na ovom Univerzitetu izrađen najmanji računar na svijetu.

Ranije je taj rekord držao sklop Michigan Micro Mote veličine 2x2x4 milimetra, da bi ga ove godine pretekao IBM s računarom velikim tek 1 mm3 (1x1x1 mm).

Sada se rekord vratio u Mičigen. Ovaj računar je premali da bi imao ugrađenu antenu za bežični pristup, pa se on programira, i njime se upravlja, putem svjetlosti.

U sklopu se nalazi još i radna memorija, prijemnici i predajnici bežičnih svjetlosnih signala. Čak i struju za napajanje rada ovog mikroračunara on dobija iz svjetlosti bazne stanice koja njime upravlja.