Hrana pokreće italijanski turizam

Travel

Nacionalna agencija za turistički monitoring Italije je zajedno sa stručnjacima pripremila izvještaj o uticaju hrane i vina na turizam ove zemlje i rezultati do kojih su došli su iznenađujući

Hrana snažno pokreće razvoj italijanskog turizma i privrede. U 2017. godini 223 miliona evra je potrošeno na hranu i vino od strane stranih turista što je povećanje od 70 posto u odnosu na 2013. U isto vrijeme ukupna turistička potrošnja po turisti je porasla samo za 18,4 posto Jedan od četvoro turista u Italiji je motivisan hranom i vinom (22,3% domaćih turista i 29,9% stranih).

Strani turisti koji su Italiju posjećivali motivisani hranom i vinom trošili su 149,9 evra dnevno. Najvažnija inostrana tržišta u tom segmentu turističkog prihoda su SAD, Velika Britanija, Austrija, Švajcarska, Francuska, Kanada i Brazil.

Italija je zemlja Evropske unije sa najviše nagrada u oblasti prehrambenih proizvoda i najviše proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom. Sa 293 proizvoda u ovoj kategoriji Italija je daleko ispred Francuske (245) i Španije (190). Ove tri zemlje učestvuju sa 54% u ukupnom broju zaštićenih prehrambenih proizvoda od svih zemalja EU.