Gorenje prošle godine ostvarilo gubitak veći od 100 miliona eura

Grupa Gorenje, koja je od prošle godine u rukama kineskog Hisensea, prošle godine je ostvarila 111,4 miliona eura neto gubitka.

Prihodi od prodaje smanjili su se za četiri posto i prošle godine su iznosili 1,186 milijardi eura. Pad prihoda je dijelom posljedica prodaje nekih aktivnosti, izvijestio je ljubljanski list Delo.

Uprkos padu prodaje, operativni troškovi, uključujući materijalne i troškove rada, bili su veći nego u 2017. Pored toga, kompanija je imala još 43 miliona eura drugih prihoda.

– Nismo zadovoljni rezultatima, ali su razumljivi, jer je prošla godina bila tranzicijska i cijela kompanija je bila fokusirana na strateški proces. Upravo zbog potrage za stratagom, imali smo i velike fluktuacije na tržištima prodaje i kupovine. Nije bilo lako, jer su konkurenti pokušavali da uđu na naše mjesto. Slično je bilo i u snabdijevanju komponentama, gdje su postojali problemi. Sve ovo je imalo značajan uticaj na poslovanje. Drugi razlog je što je ovo bila izuzetna godina jer računovodstvena prilagođavanja, koja obično prate preuzimanje, utiču na rezultat,obrazložio je Franjo Bobinac u intervjuu za Delo.

Ukupan prihod Gorenja u Bosni i Hercegovini u prošloj godini iznosio je 56.046.381 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje za 3%.

Direktor kompanije Gorenje Commerce Robert Polšak ističe zadovoljstvo, jer poslovni prihodi čine 94,8% ukupnog prihoda i u odnosu na 2017. godinu veći su za 5,3%.