Kina najveći globalni kreditor

Svijet

Istraživanja su pokazala da su kineske državne banke izdale oko četvrtinu ukupnih kredita tržištima u nastajanju, što je dovelo do toga da Kina dospije na vodeću globalnu poziciju kao zvanični kreditor, ostavljajući iza sebe MMF i Svjetsku banku.

U nedavnoj studiji, tim istraživača je otkrio da je Kina postala najveći tajni kreditor na svijetu. Eksperti su sproveli prvu sveobuhvatnu studiju o kreditiranju azijskog diva i drugim finansijskim tokovima.

Izvještaj pod nazivom “Kinesko kreditiranje u inostranstvu“, čiji su autori Sebastijan Horn (Univerzitet u Minhenu, Institut u Kilu), Karmen Rejnhart (Univerzitet Harvard) i Kristof Trebek (Institut u Kilu), koji su istraživali brojne javne i ne-tako-javne izvore za prikupljanje podataka koji pokrivaju više od šest decenija, obuhvatilo je hiljade kredita i grantova za 152 zemlje.

Član tima Kristof Trebek izjavio je da je Kina oduvjek bila aktivan međunarodni povjerilac, pozajmljujući velike iznose državama.

“Povećanje ukupnog odliva kredita u protekle dvije decenije bilo je gotovo bez presedana, uporedivo samo sa talasima američkog zvaničnog pozajmljivanja nakon Prvog i Drugog svjetskog rata”.

U periodu između 2000. i 2017. godine, obaveze stranih dužnika prema Kini povećale su se sa manje od 500 milijardi dolara na više od pet biliona dolara — ili sa oko jednog procenta globalne ekonomske proizvodnje na više od šest procenata.

Većinu potraživanja po osnovu duga na međunarodnim tržištima obveznica stekla je kineska državna banka. Pored toga, kineska vlada je odobrila i brojne direktne kredite, posebno zemljama u razvoju.

Istraživanja su pokazala da su kineske državne banke izdale oko četvrtinu ukupnih kredita tržištima u nastajanju, što je dovelo do toga da Kina dospe na vodeću globalnu poziciju kao zvanični kreditor, ostavljajući iza sebe MMF i Svjetsku banku.