Ko u Njemačkoj daje najbolje plate?

Finansije

Najgalantniji poslodavac u Njemačkoj je sasvim ne-njemačka kompanija Nokia. Medijalna godišnja bruto plata u firmama Nokije u Njemačkoj iznosi 94.440 eura ili 7.870 eura bruto mjesečno.

Platforma za poslove zapošljavanja i regrutovanja kadrova Glassdoor objavila je nakon 12-mjesečnog posmatranja i analize spisak 20 kompanija koje u Njemačkoj najbolje plaćaju svoje saradnike, prenosi finanzen.net.

Medju 20 najizdašnijih preovladjuju firme koje su punile novinske stupce raznim programima restrukturiranja i štednje – ali plate onih koji su ostali, ostale su visoke.

Prikazana je medijalna bruto godišnja plata odnosno plata ispod koje je plaćena polovina zaposlenih i iznad koje su plate druge polovine zaposlenih. I radi se tek o osnovnoj plati.

Na drugom mjestu je proizvodjač PC mikroprocesora Intel. Medijalna plata u toj kompaniji je 84.436 eura godišnje.

Na trećem mjestu je Opel (Dženeral motors) sa 82.238 eura.

Na četvrtom mjestu je američka kompanija Google sa 81.522 eura godišnje.

Na petom mjestu je Airbus sa 80.442 eura godišnje ili 6.703,5 eura bruto mjesečno.

Na šestom mjestu je Audi sa 75.927 eura godišnje.
Na sedmom mjestu je švajcarska kompanija Roche sa medijalnom platom od 75.927 eura godišnje.

Na osmom mjestu je firma za digitalne karte vrlo angažovana na razvoju vozila s autonomnim upravljanjem Here Technologies  sa 73.887 eura.

Na devetom mjestu je SAP sa 71.475 eura.

Na desetom mjestu je Robert Boš sa 71.475 eura.

A medju kompanijama pozicioniranim izmedju 11. do 20. mjesta su i ThyssenKrupp, Deutsche i Commerzbank, Bayer čijih su problema puni mediji, ali s platama ne škrtare.

Dakle: ThyssenKrupp (70.966 eura), Bayer (69.137 eura), Henkel (68.689), Deutsche bank (68.544), Vodafone (67.585), Commerzbank (66.625), Continental (66.600), ZF Friefrichshafen AG (66.044), Schaeffler group (66.044) i na 20. mjestu je IBM sa 65.772 eura.