Dobit Centralne banke BiH porasla na više od 20 miliona KM

Neto dobit Centralne banke Bosne i Hercegovine povećana je na 20,38 miliona KM za devet mjeseci ove godine.

Ovo je značajno povećanje u odnosu na isti period prošle godine kada je neto dobit iznosila milion KM, pokazuje nerevidirani finansijski izvještaj za period koji je završio sa 30. septembrom 2019. godine.

Na povećanje neto dobitka uticali su priznati jednokratni dobici i smanjenje rezervacija za očekivane kreditne gubitke kao rezultat primjene novih međunarodnih računovodstvenih standarda.

– Značajna odstupanja kvartalne i kumulativne neto dobiti u uporednim izvještajnim periodima su posljedica primjene različitih kalkulacija PD-a ( izračun vjerovatnoće neispunjenja obaveza) u mjerenju očekivanih kreditinih gubitaka. Promjena kalkulacije PD-a je rezultatirala jednokratnim priznavanjem dobitka po osnovu očekivanih kreditnih gubitaka u iznosu od 9,8 miliona KM u dobit ili gubitak i smanjenjima rezervacija za očekivane kreditne gubitke za odgovarajuće klase finansijske imovine 1. januara 2019. godine. Osim navedene promjene finansijski rezultat banke prije rezervacija za očekivane kreditne gubitke je uglavnom nepromijenjen u odnosu na uporedni period prošle godine, navodi se u finansijskom izvještaju.

Na Centralnu banku i dalje vrše pritisak efekti negativnih kamatnih stopa na depozite kod inostranih banaka i dužničke instrumente, koji se nastavlja ispoljavati na tržištu, usljed čega su i prinosi manji.

Na drugoj strani, vrijednost monetarnog zlata, koje Banka drži na računu u banci u Švicarskoj, a fizički je locirano u trezoru Banke Engleske, povećana je na 253,6 miliona KM, sa 210 miliona KM u decembru prošle godine, kao rezultat rasta cijene žutog metala.

Treba napomenuti da primarni cilj Centralne banke nije ostvarenje dobiti, nego održavanje monetarne stabilnosti, a tu funkciju Banka uspješno izvršava.