Banjalučki Aerodrom na listi prioriteta za širenje

BiH

Zbog nagle ekspanzije putničkog saobraćaja postojeća zgrada banjalučkog Aerodroma ne zadovoljava potrebe istovremenog opsluživanja više letova i prijema velikog broja putnika u kratkom vremenu, pa rekonstrukcija tog objekta i proširenje piste predstavljaju prioritet.

Navedeno je to u Prijedlogu plana poslovanja za period 2023. – 2025. godine preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju Aerodromi Republike Srpske u kojem stoji da je rekonstrukcija aerodromske zgrade preduslov za širenje, ali i opstanak postojećeg nivoa saobraćaja.

Rekonstrukcija aerodromske zgrade planirana je u iznosu od 1,5 mil KM na osnovu kandidovanog projekta koji je uvršten u preliminarnu listu javnih projekata RS i realizovaće se ukoliko sredstva budu odobrena.

Jedan od prioriteta je otkup zemljišta za proširenje piste, nakon čega bi se mogla izvršiti izgradnja i sanacija ograde perimetra, te projekat sanacije betonskih i asfaltnih površina na platformi i poletno-sletnoj stazi, za čiju realizaciju su potrebna dodatna sredstva viših nivoa vlasti – stoji u dokumentu koji je objavljen na Banjalučkoj berzi, a koji će krajem mjeseca razmatrati Skupština akcionara.

Zbog povećanog obima saobraćaja, navodi se da je preduzeće izloženo značajnom problemu nedostatka radne snage, kao i vatrogasaca, za šta su potrebna dodatna sredstva, zbog čega, kako piše u dokumentu, u narednom periodu očekuje povećanje subvencije Vlade RS sa planiranih 2,2 miliona na 2,5 miliona maraka.

U planskom periodu preduzeće će kontinuirano raditi na povećanju broja avio-operacija i broja prevezenih putnika, a dugoročni cilj je da se svake godine broj prevezenih putnika povećava za više od 10, kao i da se svake godine uvedu najmanje dvije nove destinacije.

“U ovoj godini u planu je da se preveze 478.411 putnika, što bi u odnosu na 2022. bilo povećanje od 39,47 odsto. U 2024. godini planirano je povećanje boja putnika za 10,37 odsto, a u 2025. godini 18,66 odsto. Takođe, ove godine nastavljaju da saobraćaju sve dosadašnje avio-linije, uz uvođenje dva nova čarter leta za Atinu i Tunis, s tim da se očekuje i uvođenje novih destinacija od strane kompanija Ryanair i Wizz Air”, stoji u trogodišnjem planu poslovanja Aerodroma.

Navodi se da je neophodno intenzivirati aktivnosti koje će doprinijeti poboljšanju kvaliteta i obima usluga, a u planu je i razvijanje kargo saobraćaja.

“Za razvoj kargo saobraćaja obezbijeđeni su svi neophodni uslovi. Preduzeće posjeduje savremeno opremljen objekat za skladištenje svih vrsta robe, kao i neophodne dozvole i opremu za rad. Potrebno je u narednom periodu ostvariti saradnju sa avio-kompanijama ili komitentima zainteresovanim za transport robe vazdušnim putem. U toku su određeni pregovori i očekuje se u narednom periodu realizacija. Sada se kargo saobraćaj obavlja samo na redovnim letovima kompanije Air Serbia”, istaknuto je u dokumentu.

U Prijedlogu plana poslovanja Aerodroma RS za ovu godinu planirani su prihodi u iznosu od 7,77 mil KM, što je za 28,4% više u odnosu na procjene u 2022. godini.

“Najveće povećanje prihoda očekuje se od prodaje robe, odnosno od ugostiteljske djelatnosti. Planirano je povećanje prihoda i od aerodromske takse, kao i od avio-opsluživanja”, navodi se u dokumentu u kojem stoji da je ove godine u planu i otvaranje mjenjačnice i fri-šopa. Glas Srpske