Nijemci kod kuće još čuvaju 12,46 milijardi maraka

LIFE

Osamnaest godina nakon uvođenja eura građani Njemačke još čuvaju staru njemačku valutu, marke, u vrijednosti od 12,46 milijardi maraka (6,37 milijardi eura), objavila je Centralna banka Njemačke u nedjelju.

“Od 12,46 milijarda maraka koliko ih građani još nisu razmijenili u eure, 5,83 milijardi otpada na novčanice, a 6,63 milijardi na kovanice”, objavila Deutsche Bundesbank.

Pritom su od novčanica najviše u opicaju one većih vrijednosti, u apoenima od 100, 500 i 1000 njemačkih maraka. U godini građani još razmjenjuju njemačke marke u vrijednosti od 35 do 45 miliona eura.

No najveća količina njemačkih maraka povučena je iz opticaja odmah nakon uvođenja eura početkom 2002.

Za razliku od ostalih zemalja koje su uvele euro, u Njemačkoj nema vremenskog ograničenja do kojeg se stara valuta mora promijeniti u eure.

Kurs razmjene još je nepromijenjen: jedan euro vrijedi 1,95583 njemačkih maraka.