EU pokreće stvaranje evropske bankovne kartice

Svijet

Jedinstveno euro platno područje (SEPA) predviđa ujednačene kreditne transfere i direktna zaduženja za građane u EU. Međutim, SEPA za kartice još je daleko od stvarnosti, jer nacionalne kartične sheme i banke još uvek nisu u stanju da prevladaju prepreke za povezivanje i interoperabilnost i postavljanje zajedničkih standarda.

Međutim, brzo mijenjajuće područje instant plaćanja, koje su poremetile nove tehnološke kompanije, može pružiti priliku da se što prije postigne jedinstven prostor za evropske kartice, saopštila je ECB, što bi u konačnom imalo koristi za vlasnike kartica i trgovce.

U takvoj pozadini, očekuje se da Komisija na jesen predstavi strategiju usmjerenu na stvaranje “inovativnog, integriranog i konkurentnog sektora maloprodajnih plaćanja u Evropi koji bi se takmičio sa globalnim kompanijama“, izjavio je jedan zvaničnik EU za EURACTIV.com.

Izvršna uprava EU takođe će predstaviti novu Strategiju digitalnih finansija, u skladu sa radnim programom Komisije. Kako bi se otvorio put zakonodavstvu, uskoro će se pokrenuti javne konsultacije o plaćanjima, saopštila je Komisija.

Jedan činovnik EU objasnio je da zbog rascjepkanosti nacionalnih kartičnih shema čak i najjači evropski operateri nude usluge koje rade samo unutar pojedinih država članica. Kao rezultat toga, “moraju se udružiti s većim međunarodnim operaterima koji nisu evropski ako žele ponuditi panevropska plaćanja”, dodao je on.

Namera za smanjenjem zavisnosti o globalnim igračima, poput Vise ili Mastercard, usklađena je s novim opštim ciljem EU o jačanju evropskog suvereniteta, prenosi Indikator.ba.

Evropska centralna banka već je zacrtala put prema naprijed. Njena TARGET Instant Payment Scheme (TIPS), pokrenuta u novembru 2018., mogla bi stvoriti potrebni “zamah” za razbijanje nacionalnih granica, saopštila je ECB.