Komercijalnu banku kupila slovenačka NLB za 387,02 mil. eura

Region

Nova ljubljanska banka (NLB) i zvanično kupuje Komercijalnu banku, pošto je sklopljen dogovor između države Srbije i slovenačke banke.

Srbija je odlučila da prihvati ponudu NLB banke koja je za kupovinu 83,23% Komercijalne banke ponudila 450 miliona eura.  To je ujedno bila i najbolja obavezujuća ponuda zainteresovanih kupaca od tri koje su stigle na adresu Ministarstva finansija krajem 2019. Tada su i počeli zvanični pregovori oko privatizacije, da bi danas (26.2) zvanično potpisala kupoprodajni ugovor na 387,02 miliona eura.
Komercijalna banka, ujedno i najveća državna banka u Srbiji (zauzima 11% tržišta), sa preko 200 filijala i ekspozitura, uz devet na području Kosova, a prisutna je i na teritoriji Crne Gore i Bosne i Hercegovine – prošle godine ostvarila je extra profit od 74 miliona eura, s tendencijom rasta. Po visini aktive je treća banka u Srbiji, iza Banca Intesa i Unicredit Bank, sa 2.744 zaposlenih.
Dogovori oko privatizacije Komercijalne banke sa MMF-om i Svjetskom bankom, koji su insistirali na njenoj prodaji, što je jedan od reformskih ciljeva, traju još od 2006. godine.
Ovim će NLB ojačati svoju ulogu u regionu, koja je prisutna na svim tržištima bivše Jugoslavije. S tim da im je sada glavni motiv srbijansko tržište, gdje imaju najmanji udio na tržištu, oko dva procenta.