Koliko u Srbiji ima milionera?

Milioneri

U bankama 458 štediša na računu ima najmanje 500.000 eura, a broj najbogatijih raste i do 30% godišnje

Iako je nepoznato koliko tačno milionera živi u Srbiji, jer se takva evidencija ne vodi, prema podacima Narodne banke Srbije, danas u bankama ima 458 štediša koji na računu čuvaju više od pola miliona eura. S tim da se ovaj broj milionera povećava iz godine u godinu, posebno u novije vrijeme. Tako je više od pola miliona eura na računima u bankama samo prije godinu i po (2018.) imalo 351 građana, a 2019.  godine 378. Što je rast i do 30% godišnje.

Ukupno je 458 najbogatijih štediša na čuvanje bankama dalo 540 miliona eura, pokazuje statistika NBS na kraju januara. To znači da prosječna vrijednost štednog uloga koji pripadaju ovoj grupi, sa više od 500.000 eura, iznosi oko 1,2 milliona eura. Može se reći da ove štediše imaju povjerenje u banke s ovdašnjih prostora, pogotovo u uslovima smanjenja kamatnih stopa, jer država u slučaju propasti banke garantuje samo za depozite do 50.000 eura.

Vrijeme trke za povoljnim kamatama i dobrom zaradom na štednji je prošlo, jer su kamate, naročito za deviznu štednju, veoma niske. Međutim, neko ko na štednju da milion eura, na godišnjem nivou  ipak zaradi – oko 8.000 eura. U najvećem broju banaka kamata je ista i iznosi 0,2% za oročene eure na godinu dana do maksimalnih 0,6% za oročene devize na tri godine. S druge strane, kamata na štednju u dinarima nije oporezovana i značajno je veća. Kamata je 2,5% za pola godine, a 3,6% za oročenje na godinu dana i 5,5% za oročenje na pet godina. Prema zvaničnim podacima Narodne banke Srbije, ukupna štednja građana u Srbiji iznosi više od 11 milijardi eura i veća je za oko pet milijardi u odnosu na 2010. godinu.