CBBiH: Bankarski sektor likvidan, možemo smanjiti rezerve

Banke

Prilikom analize trenutnog stanja utvrđeno je da banke mogu izvršiti sve zahtjeve svojih deponenata, uključujući i one za podizanjem gotovog novca i uz uvažavanje okolnosti u kojima se poslovanje trenutno odvija, one će održati kontinuitet poslovanja u skladu s potrebama građana i privrede.

„U provođenju opštih mjera preporučenih od nadležnih institucija na očuvanju zdravlja građana, sugeriše se da se, gdje je to god moguće, koriste dostupne usluge elektronskog plaćanja putem mobilnih uređaja ili putem računara (e-banking i m-banking)“, naveli su iz SOFS-a.

Na sastanku su takođe razmatrane mjere koje institucije, članice SOFS, mogu poduzeti u okviru svojih nadležnosti i u postojećem zakonodavnom okviru u cilju koordinisanog djelovanja na očuvanju finansijske stabilnosti u zemlji.

„Centralna banka BiH na raspolaganju ima mogućnost smanjenja stope obavezne rezerve, ukoliko se za tim ukaže potreba. Također, osigurat će se neometano funkcionisanje platnog sistema u zemlji i prometa s inostranstvom, snabdijevanjem gotovim novcem za sve komercijalne banke u BiH“, rekli su u SOFS.

Agencija za osiguranje depozita BiH garantuje za depozite na računima u komercijalnim bankama do 50.000 KM.

„Entitetske agencije za bankarstvo pripremaju podzakonske akte kojima će posebno prilagoditi upravljanje nastalim rizicima i davanjem pogodnosti građanima i pravnim licima kod servisiranja obaveza prema bankama. Takođe, banke su spremne uvesti moratorijum na otplatu kreditnih zaduženja za fizička i pravna lica uz donošenje relevantne regulative. Svaka pojedinačna institucija će o konkretnim mjerama koje preduzme blagovremeno obavijestiti javnost“, naglasili su.

Sastanku, koji je održan u Sarajevu, pored guvernera CBBiH Senada Softića, koji je predsjedavao sastankom, prisustvovali su ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda, ministarka finansija FBiH Jelka Milićević, ministrka finansija RS Zora Vidović, direktor Agencije za bankarstvo RS Rade Rastoka, zamjenik direktora agencije za bankarstvo FBiH Dubravka Bošnjak, direktor agencije za osiguranje depozita BiH Krešimir Šoljić i direktor Udruženja banaka BiH Berislav Kutle.