ECB traži od banaka da se suzdrže od raspodjele dobiti

Banke

Ove odluke odnose se na raspodjelu dividendi za prošlu finansijsku godinu 2019. kao i za tekuću godinu.

Obije vlasti, koje su ovo najavile u petak veče, doslovno ne govore o zabrani, nego o “hitnoj preporuci” institucijama da se suzdrže od takve distribucije dioničarima.

U svakom slučaju, ništa se ne smije preduzimati dok se ne stvori jasnoća o daljem ekonomskom razvoju.

ECB i FMA izvijestili su banke o tim odlukama u petak veče.

Šefovi FMA Helmut Ettl i Eduard Müller kazali su u petak veče u jednoj emisiji da bi bilo potpuno neshvatljivo da banke smanje svoja finansijska sredstva neodgovornom politikom distribucije u trenutku kada države neviđenim paketima pomoći i potpore pomažu realnom i finansijskom sektoru, prenosi bečki Standard.