Imenovani novi članovi UO Centralne banke BiH

BiH

Božić i Kulina imenovani su na prijedlog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika u UO Centralne banke prije skoro godinu dana, ali Sud BiH je njihovo imenovanje blokirao.

Oni su kao prijedlozi SNSD-a trebali da zamijene Trivu Marinkovića (PDP) i Ljubišu Vladušića (SDS).

Božić je ranije bio viceguverner Centrale banke BiH ispred Republike Srpske i profesor je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Božić je 2016. godine razriješen sa mjesta viceguvernera, ali je odlukom Suda BiH vraćen na to mjesto. Mandat mu je istekao u avgustu 2017. godine.

Kulina je prošle godine bio kandidat za glavnog revizora Republike Srpske, a njegova prijava na javni konkurs je prvobitno bila odbačena, jer nije imao državljanstvo BiH i Srpske, nego BiH i Federacije. Komisija je naknadno promijenila odluku i uzela i njegovu prijavu u razmatranje, ali je na kraju za glavnog revizora RS izabran Jovo Radukić. Kulina je takođe profesor na Ekonomskom fakultetu, a tokom konkursa za revizora naveo je da je zaposlen u Centralnoj banci BiH kao ekonomski istraživač – ekspert. Ranije je obavljao i dužnost glavnog internog revizora u Centralnoj banci.

Treći imenovani član UO Centralne banke je Danijela Martinović. Ona je ranije bila poslanik SDP-a u Parlamentu BiH.

Svi su imenovani na period od šest godina.

Odluka o imenovanju stupa na snagu danas, a objaviće se u Službenom glasniku BiH.