Džakula: Uprava potražuje oko 400 miliona KM duga

BiH

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH Miro DŽakula izjavio je da ukupna potraživanja Uprave po osnovu indirektnih poreza iznose oko 400 miliona KM

Prema njegovim riječima, od ukupnog iznosa prisilnim putem već je naplaćeno gotovo 70 odsto duga, dok se za sva ostala dugovanja i dalje vode postupci prinudne naplate.

“Tužilaštvu BiH smo proslijedili informacije o preduzetim mjerama UIO za sve velike dužnike”, rekao je DŽakula, ističući da dug, koji se pokušava naplatiti u skladu sa zakonskim propisima, čini mali dio ukupno prikupljenih prihoda koje je Uprava do sada obezbijedila svim nivoima vlasti.

On je naveo je da se od prihoda koje prikupi Uprava sa više od 80 odsto finansiraju svi nivioi vlasti u BiH.

“Među prihodima od indirektnih poreza najveći dio upravo čine prihodi od PDV-a sa gotovo 70 odsto ukupno prikupljenih prihoda od svih indirektnih poreza. Upravo ti podaci pokazuju koliko je važan porez na dodatu vrijednost za funkcionisanje svih nivoa vlasti – države, entiteta, kantona, opština i Brčko distrikt”, rekao je DŽakula za zagrebački “Večernji list”, izdanje za BiH.

Zbog navedenih činjenica DŽakula smatra da bi se Zakon o PDV-u trebalo izdignuti iznad svakodnevnih političkih događanja u BiH.

“Svi moramo biti svjesni da je ovo ipak previše značajno pitanje da bi se kroz njega dodvoravalo budućim biračima”, zaključio je Džakula.