EU: Nova strategija oporavka

Svijet

Ovom strategijom se predviđa 1,0743 biliona eura za zajednički budžet za period 2021. do 2027. godine i 750 milijardi eura za instrument oporavka nakon pandemije korona virusa koji je nazvan “Nova generacija EU”.

Predlog Šarla Mišela došao je nakon kolsultacija sa zemljama članicama EU 27, a poslužiće kao osnova za raspravu EU lidera koji će sljedeće nedelje na samitu u Briselu pokušati da se dogovore oko paketa za oboravak EU.

“Ciljevi naše staregije za oporavak se mogu sumirati u tri riječi: konvergencija, otpornost i transformacija. To konkretno znači popravljanje štete nastale zbog COVID-19, reformisanje naših ekonomija i remodeliranje naših društava”, poručio je Mišel, prenosi Tanjug.

Prelog podržava plan Evropske komisije da se EU u narednom periodu zaduži na svjetkim tržištima novca do sume ne veće od 750 milijardi eura od čega će zemljam i regionaima EU na raspolagnju biti pozajmice od 250 miljardi eura i grantovi do 500 miljardi eura.

Najviše sredstava (560 miljardi eura) iz Instrumenta za oporavak trebalo bi da bude na uvršteno u EU Mehanizam za oporavak i otpornost čiji će grantovi( 310 miljardi eura) moći da se koriste već od 2021. godine pa do kraja 2023. godine.

Predloženo je da se ovo zajedničko pozajmljivanje EU otplati u periodu od 1. januara 2027. godine do 31. decembra 2058. godine pri čemu godišnja rata ne bi trebalo da prelazi 7, 5 procenata maksimalne sume od 750 eura.

Kada je riječ o višegodišnjem zajedničkom bužetu EU, predlog predsjednika Evropskog savjeta od 1074, 3 miljarde eura za peripd od 2021. do 2027. godine manji je od predloženih 11.000 milijardi Evropske komisije.