U pripremi Samsungova 6G mreža

HiTech

Stručnjaci ove kompanije predviđaju da će 6G biti komercijalizovana oko 2028. godine.

Iako je 5G tehnologija još uvijek početnik na širem tržištu, u kompaniji Samsung smatraju da je već sada trenutak za razvoj nove generacije mobilne mreže.

Samsung je juče objavio saopštenje u kome se kaže da ove godine započinje istraživanja na razvoju 6G mreže. Cilj je da nova tehnologija bude komercijalizovana oko 2028. godine, a u širokoj upotrebi do 2030. godine.

Protok podataka brži 50 puta

Nova tehnologija bi trebalo da obezbijedi 50 puta veću brzinu protoka podataka u odnosu na 5G mrežu. To će zahtjevati drugačije dizajniranje mreže, kako bi se prevazišla ograničenja u obradi podataka na mobilnim telefonima.

Takođe, neophodno je da se od samog početka radi na razvoju vještačke inteligencije, koja će imati značajnu ulogu u primjeni nove tehnologije. Njen najvažniji zadatak će biti da obezbijedi sigurnost same mreže i bezbjednost u razmjeni podataka.

Da nije prerarano za razvoj nove generacije mobilne mreže potvrđuje i najava Međunarodne telekomunikacione unije UN. U ovoj instituciji, koja je nadležna za utvrđivanje standarda koje moraju da ispune mobilne mreže, potvrdili su da će rad na standardima za 6G započeti naredne godine.

U Samsungu očekuju da vrijeme koje je potrebno za definisanje novih standarda – bez kojih sama tehnologija ne može da uđe u upotrebu – neće omesti njihove planove u pogledu komercijalizacije. Niame, primjetno je da sa sa svakom novom generacijom mobilnih mreža, to vrijeme znatno skraćuje.

U slučaju 3G mreže za to je bilo je potrebno petnaest godina, a za primjenu 5G skoro dvostruko manje – osam godiina, dok se za 6G očekuje da će taj rok biti još kraći.