Burger King mijenja ishranu krava kako bi smanjio zagađenje

Industrija

Tako će, nada se, doprinijeti smanjenju emisije štetnih gasova. Mesna industrija, a prije svega uzgoj stoke, je, prema nekim analizama, odgovorna za čak 18% emisija štetnih gasova u atmosferu.

Dodatni problem je što metan ima efekat zadržavanja toplote 23 puta veći od ugljenika, dok oksid azota zadržava čak 296 puta više toplote od ugljenika. To znači da su krave trenutno možda čak i opasnije po planetu od automobila nove generacije.

One naime kao nusprodukt varenja hrane emituju metan. Sa rastom njihovog broja na planeti, koji je konstantan, raste i zagađenje ovim gasom. Iz tog razloga mnoge slavne ličnosti već godinama apeluju na neophodnost prihvatanja vegeterijanske kuhinje. Međutim, Burger King je smislio drugačije rješenje.

Ovaj prehrambeni lanac je objavio na Tviteru da će ubuduće u ishranu svojih krava dodavati limunovu travu, koja bi trebalo da utiče na bolje varenje, a samim tim i na smanjenje gasova. U kompaniji se nadaju da će na taj način smanjiti emisiju metana za 33 odsto.