Grafička industrija grabi naprijed, papirna zaostaje

Papirna industrija BiH je zabilježila pad proizvodnje u prošloj godini od 14,3% u odnosu na 2015. godinu, dok je grafička industrija zabilježila porast za 12,5%

Ukupan izvoz grafičke i papirne industrije BiH iznosio je 233,4 mil. KM što je za 6,9% manje nego 2015. godine. Uvoz je iznosio 361,5 mil. KM ili 5,3% više nego 2015.
Papirna industrija je ostvarila izvoz od 191,8 mil. KM ili 11,8% manje nego 2015., dok je grafičkih proizvoda izvezeno u vrijednosti od 41,6 mil. KM ili 25,9% više nego 2015. godine. Podaci govore u prilog činjenici da izvoz grafičke industrije raste iz godine u godinu, ali papirna industrija ostvaruje lošije izvozne rezultate.

U okviru strukture izvoza grafičkih proizvoda najviše su izvoženi štampane knjige, brošure, leci i slični štampani materijal, novine, časopisi i ostale štampane publikacije.

Uvoz papirne industrije iznosio je 311,5 mil. KM ili 6,2% više nego 2015. godine, dok je uvoz proizvoda grafičke industrije iznosio 49,9 mil. KM ili 0,06% više nego 2015. Iz podataka je vidljivo da je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 64,5%, što je dobrim dijelom rezultat smanjenog izvoza proizvoda papirne industrije i povećanog izvoza grafičke industrije.

Članovi Skupštine Asocijacije grafičke i papirne industrije Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine su istakli da su postojeći kapaciteti grafičke industrije veći od potreba domaćeg tržišta, tako da izvoz treba da bude strateško opredjeljenje većine štamparija, za što je neminovna modernizacija postrojenja i unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga.